Archiwum dla 2021

09.12.2021

Obwieszczenie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki obwieścił w dn. 07.12.2021 r., że na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt […]

Czytaj więcej
06.12.2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 06.12.2021 r. godzina 9:00 do 10.12.2021 r. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu związana jest z wycinką drzew kilometrze 5+900 […]

Czytaj więcej
04.10.2021

Obwieszczenie wszczęcia. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. […]

Czytaj więcej
29.06.2021

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

W dniu wczorajszym tzn. 28.06.2021 r., w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Tym […]

Czytaj więcej
14.01.2021

Spotkanie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Dnia 07.01.2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz z przedstawicielami RDOŚ Szczecin. Spotkanie miało na celu omówienie […]

Czytaj więcej