Archiwum dla kwiecień, 2022

22.04.2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 26.04.2022 r. do 30.05.2022 r. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu związana jest z rozładunkiem ścianek szczelnych na odcinku od […]

Czytaj więcej
22.04.2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu w związku z wycinką drzew, od dnia 26.04.2022 r. do 30.04.2022 r.

Czytaj więcej
22.04.2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu w związku z wycinką drzew, od dnia 01.05.2022 r. do 30.05.2022 r.

Czytaj więcej
20.04.2022

Wprowadzanie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu w związku z Robotami związanymi z wykonaniem wyjazdu z budowy na ul. Sąsiedzkiej Świnoujście Przytór, od dnia 15.04.2022 r.

Czytaj więcej
15.04.2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu w związku z oznakowaniem wjazdu/wyjazdu z budowy na odcinku istniejącym km 12+990 DK3 str. prawa, od dnia 15.04.2022 r. do […]

Czytaj więcej
15.04.2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu w związku z Robotami związanymi z wykonaniem ścianek szczelnych przy obiekcie W17 na odcinku istniejącym km 14+700 do 14+800 DK3, […]

Czytaj więcej
12.04.2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu w związku z Robotami związanymi z wykonaniem ścianek szczelnych przy obiekcie W-18 na odcinku istniejącym km 16+000 do 16+200 DK3, […]

Czytaj więcej
03.04.2022

Przedłużenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji przedłużył Tymczasową Organizację Ruchu w związku z Robotami przy wykonywaniu wjazdu/wyjazdu z budowy w km 14+000 str. prawa, 14+380 str. prawa, 14+820 str. prawa, […]

Czytaj więcej
03.04.2022

Przedłużenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji przedłużył Tymczasową Organizację Ruchu do dnia 30.04.2022 r., w km 10+600 do 18+700 istniejącej DK3, w związku z prowadzeniem Robót przy wycince drzew. Tymczasowa […]

Czytaj więcej