Bez kategorii

26.01.2022

Przekazanie prawa dostępu do Placu Budowy

W związku z otrzymaniem w dn. 24.01.2022 r., od Wojewody Zachodniopomorskiego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście, […]

Czytaj więcej
25.01.2022

Decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

W dn. 24.01.2022 r., Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Inwestycji: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście […]

Czytaj więcej
25.01.2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 31.01.2022 r., do 31.03.2022 r. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu związana jest z wycinką drzew od ul. Ludzi Morza […]

Czytaj więcej
25.01.2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 31.01.2022 r., do 31.03.2022 r. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu związana jest z wycinką drzew w kilometrze 10+600 do […]

Czytaj więcej
09.12.2021

Obwieszczenie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki obwieścił w dn. 07.12.2021 r., że na podstawie art. 33 – 36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt […]

Czytaj więcej
06.12.2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 06.12.2021 r. godzina 9:00 do 10.12.2021 r. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu związana jest z wycinką drzew kilometrze 5+900 […]

Czytaj więcej
04.10.2021

Obwieszczenie wszczęcia. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. […]

Czytaj więcej
29.06.2021

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

W dniu wczorajszym tzn. 28.06.2021 r., w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Tym […]

Czytaj więcej
14.01.2021

Spotkanie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Dnia 07.01.2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz z przedstawicielami RDOŚ Szczecin. Spotkanie miało na celu omówienie […]

Czytaj więcej
21.12.2020

Spotkanie z Wolińskim Parkiem Narodowym

Dnia 17 grudnia 2020 r. w Centrum Edukacyjno-Muzealnym w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie koordynacje z Dyrekcją Wolińskiego Parku Narodowego w którym wziął udział Inżynier Kontraktu oraz […]

Czytaj więcej