poniedziałek 07/02/2022

12. Wycinka – otulina WPN