wtorek 03/11/2020

Postęp prac za okres od 26.10.2020 r. do 01.11.2020 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów

2. Branża mostowa

 • Prace nad doborem konstrukcji obiektów, dopasowaniem do przebiegów dróg poprzecznych, ustalenie lokalizacji przyczółków i podpór, koordynacja z branża drogową

3. Branża geodezyjna

 • Projektant realizuje aktualizację mapy do celów projektowych oraz pomiary istniejącego terenu przez zespół geodezyjny

4. Ochrona środowiska

 • Projektant realizuje prace w terenie na potrzeby opracowania Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym inwentaryzację przyrodniczą

5. Branża sanitarna

 • Analiza materiałów/przygotowywanie wystąpień dla przebudów sieci kolidujących z trasą główną oraz drogami poprzecznymi i dojazdowymi (sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowe)

6. Branża elektroenergetyczna

 • Analiza materiałów/przygotowywanie wystąpień dla przebudów sieci elektroenergetycznej

7. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza materiałów/przygotowywanie wystąpień dla przebudów sieci telekomunikacyjnej

8. Geologia

 • Projektant przystąpił do wyznaczeni lokalizacji dodatkowych badań podłoża gruntowego

9. Melioracje

 • Analiza materiałów/przygotowywanie wystąpień dla przebudów sieci melioracyjnej

10. Geotechnika

 • Analizy dokumentacji geotechnicznej i geologicznej DGI, Hydrogeologicznej