czwartek 13/06/2024

Postęp prac za okres od 03.06.2024 r. do 09.06.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 20 024,87 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 12 500 m³.

2. Podłoże GWN

 • km 4+960 – 5+100 str. L,P
 • km 8+100 – 8+500 str. L
 • km 8+100 – 8+500 str. P

Szacunkowa ilość 14 220 m².

3. Podbudowa zasadnicza

 • DZ7 km 0+100 – 0+240
 • km 10+700 – 11+120 str. P
 • Węzeł Międzyzdroje Ł1
 • Węzeł Międzyzdroje Ł2

Szacunkowa ilość 6 450 m².

4. Humusowanie

 • pas rozdziału km 1+100 – 3+200
 • km 16+400 – 17+028

Szacunkowa ilość 5 000 m².

5. Przepusty

 • PDs3 wykop, fundament z kruszywa, montaż, zasypka
 • PDs4 wykop, fundament z kruszywa

6. Zarurowania rowów

 • ZR9; wykop, fundament z kruszywa, montaż, zasypka
 • ZR12.1; wykop, fundament z kruszywa, montaż, zasypka
 • ZR12.2; wykop, fundament z kruszywa, montaż, zasypka

7. Ekrany przeciwhałasowe

 • E-01; Montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: 01 – 8
 • E-02; Montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: 01 – 68

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna podpór oraz UN – obiekt W-02 – wykonano 120 m³.

2. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 450 m³.

3. Izolacja z papy termozgrzewalnej na UN – obiekt W-03 – wykonano 250 m².

4. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 150 m².

5. Beton podkładowy pod płyty przejściowe – podpora P1 – obiekt W-09 – wykonano 20 m³.

6. Montaż geokompozytu drenażowego – podpora P3 – obiekt W-09 – wykonano 150 m².

7. Montaż zbrojenia płyt przejściowych podpory P1 – obiekt W-09 – wykonano 25 T.

8. Beton płyty uciąglającej w osi E-NP – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

9. Beton płyty ustroju nośnego w przęsłach H-I -NL – obiekt W-13 – wykonano 110 m³.

10. Zbrojenie płyty ustroju nośnego w przęsłach H-I -NP – obiekt W-13 – wykonano 3 T.

11. Zbrojenie poprzecznicy F – NP – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

12. Beton poprzecznicy F etap I – NP – obiekt W-13 – wykonano 10 m³.

13. Montaż belek T przęsło G-H – NL – obiekt W-13 – wykonano 10 szt.

14. Montaż belek T przęsło G-H – NP – obiekt W-13 – wykonano 14 szt.

15. Układanie warstwy ATL – obiekt E-15P – wykonano 100 m².

16. Montaż krawężnika i kap na dojazdach w osi P1 – obiekt E-15P – wykonano 0,50 kpl.

17. Wykucie urządzeń dylatacyjnych w osi podpory P3 – obiekt W-17L – wykonano 1 kpl.

18. Beton ścianki zaplecznej P1 – obiekt E-18P – wykonano 25 m³.

19. Montaż łożysk P1 i P3 – obiekt E-18P – wykonano 8 szt.

20. Zbrojenie poprzecznicy ETAP I w osi P1 i P3 – obiekt E-18P – wykonano 10 T.

21. Beton poprzecznicy P3 etap I – obiekt E-18P – wykonano 8 m³.

22. Izolacja cienka przyczółków P1 i P3 – obiekt E-18P – wykonano 250 m².

23. Ustawienie murów M3-4 i M1-2 – obiekt W-02 – wykonano 15 m².

24. Zasypka murów M3-4 i M1-2 – obiekt W-02 – wykonano 150 m³.

25. Ustawienie murów M2-3 i M3-4 – obiekt W-03 – wykonano 40 m².

26. Zasypka murów M2-3 i M4-5 – obiekt W-03 – wykonano 150 m³.

27. Rozszalunek UN – obiekt WD-6 – wykonano 0,30 kpl.

28. Beton ławy pod mur S1 – wykonano 5 m³.

29. Ustawienie muru S1 – wykonano 110 m².

30. Zasypka muru S1 – wykonano 1 500 m³.

31. Ustawienie murów M4 – obiekt W10 – wykonano 20 m².

32. Zasypka murów M4 – obiekt W10 – wykonano 100 m³.

33. Zasyp przepustu – obiekt PZ-4 – wykonano 50 m³.

34. Parasol nad przepustem – obiekt PZ-4 – wykonano 100 m².

35. Izolacja skrzydeł str.L – obiekt PZ-4 – wykonano 25 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd28:
  • kd28.2.4 – kd24.2.5; DN400mm, L = 48,0mb,
  • kd24.2.5 – kd28.2.6; DN315mm, L = 41,0mb,
 • kanał KD32, Droga DZ-10:
  • kd32.3 – kd32.3.1 – kd32.3.2 – kd32.3.3; DN315mm, L = 10,50 + 44,0 + 12,50mb,
 • Dostawa separatorów dla zakresu dróg: DZ-9 i DZ-10; 4,0kpl

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 7+700 – 8+200

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego, Węzeł Świnoujście km 0+200 – 0+500

2. Zasilanie urządzeń

 • Budowa zasilania urządzeń km 6+300 – 6+340

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja, SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK

6. Organizacja ruchu

 • Przekazanie poprawionego PSOR