wtorek 14/05/2024

Postęp prac za okres od 06.05.2024 r. do 12.05.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 17 274 t.

3. Magazyn WMB – grysy: 0/2mm, 2/5mm, 5/8mm, 8/11mm – szacunkowa ilość 22 000 t.

4. Magazyn w km 0+300, 12+200 – kruszywo 0-31,5 – szacunkowa ilość 16 000 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • DZ1 km 0+500 – 0+600
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • DZ10 km 0+400 – 0+800

Szacunkowa ilość 16 500 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 15+460 – 15+700 str. P
 • km 15+700 – 15+900 str. P

Szacunkowa ilość 6 550 m².

4. Podbudowa zasadnicza

 • km 14+540 – 14+600 str. P
 • km 15+120 – 15+320 str. P

Szacunkowa ilość 4 320 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 15+120 – 15+320 str. P

Szacunkowa ilość 3 600 m².

6. Podbudowa AC22P

 • km 0+000 – 0+600 str. L, P
 • km 0+900 – 1+100 str. L, P
 • km 3+400 – 3+800 str. P

Szacunkowa ilość 12 250 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 0+900 – 1+100 str. L, P
 • km 3+400 – 3+800 str. P
 • km 12+200 – 12+700 str. L

Szacunkowa ilość 11 800 m².

8. DK3 – rozbiórka podbudowy

 • km 9+300 – 9+600

Szacunkowa ilość 1 000 m².

9. Humusowanie

 • km 5+300 – 5+600

Szacunkowa ilość 500 m².

10. Ściek trójkątny

 • km 7+000 – 7+500 str. L

Szacunkowa ilość 500 mb.

11. Zarurowania rowów

 • ZR17 – zasypka
 • ZR15 – montaż + zasypka

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-02 – wykonano 275 m³.

2. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-02 – wykonano 200 m².

3. Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej – obiekt W-02 – wykonano 300 m².

4. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 450 m³.

5. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 150 m².

6. Montaż barier energochłonnych i barieroporęczy – obiekt W-08 – wykonano 29,60 mb.

7. Przygotowanie powierzchni pod izolację (śrutowanie powierzchni) – obiekt W-09 – wykonano 4 000 m².

8. Zasypka konstrukcyjna za Podporą P3 – obiekt W-09 – wykonano 240 m³.

9. Montaż geoompozytu drenażowego – obiekt W-09 – wykonano 375 m².

10. Demontaż podparć systemowych – poprzecznice podpór P2, P3, P4 – obiekt K-12 – wykonano 3 kpl.

11. Beton UN w przęśle I – J – NP – obiekt W-13 – wykonano 78 m³.

12. Beton węzła i nadbetonu w osi H-NL – obiekt W-13 – wykonano 25 m³.

13. Ciosy podłożyskowe w osi podpory H-NL – obiekt W-13 – wykonano 2 m³.

14. Ciosy podłożyskowe w osi podpory F-NP – obiekt W-13 – wykonano 2 m³.

15. Montaż łożysk w osi podpory H-NL – obiekt W-13 – wykonano 4 m³.

16. Montaż łożysk w osi podpory F-NP – obiekt W-13 – wykonano 4 m³.

17. Beton poprzecznicy ETAP I w osi podpory H-NL – obiekt W-13 – wykonano 9 m³.

18. Izolacja z papy termozgrzewalnej pod jezdnią obiektu – obiekt E-15P – wykonano 3 000 m².

19. Beton filarów w osi P2 – obiekt E-18P – wykonano 27 m³.

20. Deskowanie korpusu podpory P1 – obiekt E-18P – wykonano 1 kpl.

21. Beton korpusu podpory P1 – obiekt E-18P – wykonano 92 kpl.

22. Deskowanie korpusu podpory P3 – obiekt E-18P – wykonano 1 kpl.

23. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 5 000 kg.

24. Ustawienie muru S1 – wykonano 62 m².

25. Zasypka muru S1 – wykonano 600 m³.

26. Wykop pod wykonanie muru – S1 – wykonano 500 m³.

27. Ustawienie muru M4 – obiekt W10 – wykonano 30 m².

28. zasypka muru M4 – obiekt W10 – wykonano 400 m³.

29. W-wa wyrównawcza pod wlot przepustu – PZ-3 – wykonano 2,50 m³.

30. W-wa wyrównawcza pod wlot przepustu – PZ-4 – wykonano 2,50 m³.

31. Montaż belek prefabrykowanych T27 – obiekt WD-6 – wykonano 15 szt.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd35:
  • kd35.10 – kd35.11 – kd35.12 – kd35.13; DN315mm, L = 37,50 + 14,50 + 9,50mb,
  • kd35.11 – wp35.13P; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd35.12 – wp35.12P; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd35.13 – wp35.13P; DN200mm, L = 15,50mb,
 • kanał KD9:
  • KD9.1 – KD9.2; DN800mm, L = 21,0mb,
  • KD9.2 – KD9.3 – KD9.4; DN630mm, L = 15,0 + 35,50mb,
  • KD9.2 – KD9.2.1; DN315mm, L = 22,50mb,
  • KD9.2.1 – wp9.2.1P; DN200mm, L = 15,50mb,
 • układy „Wylot – Wpust”:
  • Wyl74 – Wp74; DN200mm, L = 14,50mb,
  • Wyl75 – Wp75; DN200mm, L = 14,50mb,

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Budowa dodatkowych kolizji teletechnicznych na drodze DZ9

2. Kanał technologiczny

 • Budowa przepustów pod drogami dla kanału technologicznego km 1+700 – 11+300

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Budowa przepustów pod drogami dla oświetlenia km 10+700 – 11+300

2. Zasilanie urządzeń

 • Budowa przepustów pod drogami dla zasilania km 10+700 – 11+300

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych.
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR