środa 19/06/2024

Postęp prac za okres od 10.06.2024 r. do 16.06.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 21 742,57 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300
 • DZ5 km 0+000 – 0+400

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 9 000 m³.

3. Podłoże GWN

 • km 8+100 – 8+500 str. L

Szacunkowa ilość 9 800 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 8+100 – 8+500 str. P
 • km 8+100 – 8+500 str. L
 • km 4+950 – 5+150 str. L, P

Szacunkowa ilość 13 600 m².

5. Podbudowa zasadnicza

 • km 8+100 – 8+500 str. P
 • km 4+950 – 5+150 str. L, P
 • km 10+700 – 11+120 str. P

Szacunkowa ilość 9 348 m².

6. Humusowanie

 • DZ5 km 0+000 – 0+900
 • km 16+400 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 700 m².

7. Ekrany przeciwhałasowe

 • E-03 montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: 02 – 30,
 • E-09A montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: 01 – 04,
 • E-09B montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: 01 – 35

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna podpór oraz UN – obiekt W-02 – wykonano 60 m³.

2. Zasypka i montaż murów z gruntu zbrojonego – obiekt W-02 – wykonano 50 m³.

3. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 700 m³.

4. Zasypka i montaż murów z gruntu zbrojonego – obiekt W-03 – wykonano 100 m³.

5. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 600 m².

6. Instalacja taśm dylatacyjnych na UN – obiekt W-09 – wykonano 2 mb.

7. Betonowanie płyt przejściowych – obiekt W-09 – wykonano 86,50 m³.

8. Montaż zbrojenia płyt przejściowych podpory P1 – obiekt W-09 – wykonano 7 T.

9. Przygotowanie podłoża pod nawierzchnie z żywic – obiekt K-12 – wykonano 330 m².

10. Wykonanie nawierzchni z żywic – obiekt K-12 – wykonano 150 m².

11. Montaż krawężnika – NL – obiekt W-13 – wykonano 50 mb.

12. Sprężenie płyty uciąglającej w osi E-NP – obiekt W-13 – wykonano 1 kpl.

13. Beton płyty ustroju nośnego w przęsłach H-I -NP – obiekt W-13 – wykonano 110 m³.

14. Zbrojenie poprzecznicy F – NP – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

15. Beton poprzecznicy F etap I – NP – obiekt W-13 – wykonano 10 m³.

16. Beton poprzecznicy F etap I – NL – obiekt W-13 – wykonano 10 m³.

17. Beton ciosów oś E – NP – obiekt W-13 – wykonano 2 m³.

18. Montaż łożysk oś E – NP – obiekt W-13 – wykonano 4 szt.

19. Montaż belek T przęsło G-H – NL – obiekt W-13 – wykonano 6 szt.

20. Zbrojenie ustroju nośnego G-H – NP – obiekt W-13 – wykonano 10 t.

21. Zbrojenie ustroju nośnego G-H – NL – obiekt W-13 – wykonano 5 t.

22. Ustawienie murów M3 – obiekt W-13 – wykonano 10 m².

23. Zasypka murów M3 – obiekt W-13 – wykonano 150 m³.

24. Przygotowanie podłoża pod izolację z papy pod kapami – obiekt W-13 – wykonano 150 m².

25. Montaż krawężnika i zbrojenie kap na dojazdach w osi P1 – obiekt E-15P – wykonano 1,50 kpl.

26. Beton kap na dojazdach w osi P1 – obiekt E-15P – wykonano 4 m³.

27. Wykonanie żywic na kapach – obiekt E-15P – wykonano 450 m².

28. Beton poprzecznicy P1 etap I – obiekt E-18P – wykonano 8 m³.

29. Platforma pod dźwig do montażu belek – obiekt E-18P – wykonano 1 kpl.

30. Zasypka przyczółka P1 i P3 – obiekt E-18P – wykonano 150 m³.

31. Ustawienie murów M3-4 i M1-2 – obiekt W-02 – wykonano 10 m².

32. Zasypka murów M3-4 i M1-2 – obiekt W-02 – wykonano 100 m³.

33. Ustawienie murów M2-3 i M3-4 – obiekt W-03 – wykonano 10 m².

34. Zasypka murów M2-3 i M4-5 – obiekt W-03 – wykonano 75 m³.

35. Rozszalunek UN – obiekt WD-6 – wykonano 0,50 kpl.

36. Beton ławy pod mur S1 – wykonano 5 m³.

37. Ustawienie muru S1 – wykonano 100 m².

38. Zasypka muru S1 – wykonano 1 000 m³.

39. Wykop pod mur S2 – wykonano 1 200 m³.

40. Wykop pod mur S3 – wykonano 200 m³.

41. Wykop pod mur S4 – wykonano 200 m³.

42. Zasypka przyczółka L4 – obiekt W10 – wykonano 75 m³.

43. Montaż murów M4 – obiekt W10 – wykonano 10 m².

44. Zasypka murów M4 – obiekt W10 – wykonano 100 m³.

45. Ustawienie murów – obiekt KO-1 – wykonano 50 m².

46. Zasypka murów – obiekt KO-1 – wykonano 750 m³.

47. Beton skrzydeł str. LEWA – obiekt PZ-3 – wykonano 15 m³.

48. Izolacja skrzydeł str. LEWA – obiekt PZ-3 – wykonano 25 m².

49. Chydy beton pod skrzydła str. PRAWA – obiekt PZ-7 – wykonano 5 m³.

50. Chydy beton pod skrzydła str. PRAWA – obiekt PZ-8 – wykonano 8 m³.

51. Zbrojenie ścian str. PRAWA – obiekt PZ-7 – wykonano 0,70 T.

52. Beton fundamentów str. PRAWA – obiekt PZ-7 – wykonano 0,50 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał KD4:
  • KD4.SEP – KD4.1 – KD4.wyl; DN1200mm GRP, L = 12,50 + 4,0mb,
 • kanał KD8:
  • KD8.7 – KD8.8 – KD8.9; DN630mm, L = 40,0 + 40,0mb,
 • kanał kd30:
  • montaż kratek żeliwnych – 12,0szt,
 • DZ-9:
  • Montaż separatorów: ZUP1, ZUP2, ZUP3 – 3,0szt.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 7+700 – 8+200, montaż studni
 • Budowa kanału technologicznego km 4+420 – 4+490

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja, SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK