środa 22/05/2024

Postęp prac za okres od 13.05.2024 r. do 19.05.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 15 901,70 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • DZ1 km 0+500 – 0+600
 • km 5+800 – 9+100
 • DZ10 km 0+400 – 0+800

Szacunkowa ilość 17 500 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 15+900 – 16+000 str. P
 • km 3+700 – 3+950 str. L, P

Szacunkowa ilość 7 685 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 3+700 – 3+950 str. L, P
 • km 15+230 – 15+540 str. P
 • km 15+570 – 16+050 str. P

Szacunkowa ilość 13 770 m².

5. Podbudowa zasadnicza

 • km 3+700 – 3+950 str. L, P
 • km 15+230 – 15+540 str. P
 • km 15+570 – 16+050 str. P

Szacunkowa ilość 13 244 m².

6. Podbudowa AC22P

 • km 14+200 – 14+600 str. P

Szacunkowa ilość 5 300 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 14+200 – 14+600 str. P
 • km 3+226 – 3+281 str. P
 • km 3+273 – 3+326 str. L

Szacunkowa ilość 6 212 m².

8. DK3 – rozbiórka podbudowy

 • km 9+300 – 9+600

Szacunkowa ilość 3 000 m².

9. Humusowanie

 • km 5+100 – 5+250
 • km 11+120 – 11+597 str. P

Szacunkowa ilość 2 500 m².

10. Przepusty

 • PD75/PD76 – Węzeł Międzyzdroje – wykonanie podłoża i fundamentu z kruszywa

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-02 – wykonano 400 m³.

2. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-02 – wykonano 300 m².

3. Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej – obiekt W-02 – wykonano 50 m².

4. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 250 m³.

5. Izolacja z papy termozgrzewalnej na UN – obiekt W-03 – wykonano 600 m².

6. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 150 m².

7. Zasypka konstrukcyjna za Podporą P1 – obiekt W-09 – wykonano 400 m³.

8. Wykonanie drogi dojazdowej do podpór P1 i L1 od strony południowej – obiekt W-09 – wykonano 300 m².

9. Montaż belek typu „T” w przęśle H-I – NL – obiekt W-13 – wykonano 16 szt.

10. Montaż belek typu „T” w przęśle H-I – NP – obiekt W-13 – wykonano 14 szt.

11. Zbrojenie płyty nadbetonu w osi H – NL – obiekt W-13 – wykonano 6 T.

12. Wykonanie izolacji z żywic na kapach chodnikowych – grunt – obiekt E-15P – wykonano 1 800 m².

13. Beton korpusu przyczółka w osi P3 – obiekt E-18P – wykonano 92 m³.

14. Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi podpory P1 – obiekt E-18P – wykonano 3 T.

15. Wykonanie izolacji z żywic na kapach chodnikowych – grunt – obiekt E-15P – wykonano 200 m².

16. Instalacja parasola wodoszczelnego nad konstrukcją obiektu – obiekt WE-19 – wykonano 300 m².

17. Wykonanie izolacji z żywic na kapach chodnikowych – warstwa końcowa – obiekt WD-20 – wykonano 150 m².

18. Zbrojenie ławy fundamentowej przepustu – obiekt PZ-3 – wykonano 400 kg.

19. Zbrojenie ławy fundamentowej przepustu – obiekt PZ-4 – wykonano 600 kg.

20. Ława części przelotowej przepustu z kruszywa – obiekt PZ-8 – wykonano 24 m³.

21. Wykop pod wykonanie przepustu – obiekt PZ-7 – wykonano 450 m³.

22. Beton ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 60 m³.

23. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 6 000 kg.

24. Ustawienie muru S1 – wykonano 60 m².

25. Zasypka muru S1 – wykonano 600 m³.

26. Wykop pod wykonanie muru – S1 – wykonano 500 m³.

27. Ustawienie muru M4 – obiekt W10 – wykonano 30 m².

28. Zasypka muru M4 – obiekt W10 – wykonano 400 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd30:
  • kd30.1- kd30.2- kd30.3- kd30.4- kd30.5- kd30.6- kd30.7- kd30.8- kd30.9; DN500mm, L = 235,00mb,
  • kd30.9- kd30.10- kd30.11; DN400mm, L = 80,00mb,
  • kd30.11- kd30.12- kd30.13; DN315mm, L = 120,00mb,
 • kanał KD9:
  • KD9.4 – KD9.5-– KD9.6– KD9.7– KD9.8; DN500mm, L = 158,0mb,
  • KD9.8 – KD9.9-– KD9.10– KD9.11; DN400mm, L = 111,0mb,
  • KD9.11 – KD9.12-– KD9.13 DN315mm, L = 71,0m
  • KD9.4 – wp9.4P; DN200mm, L = 13,50mb,
  • KD9.5 – wp9.5P; DN200mm, L = 15,50mb,
  • KD9.8 – wp9.8P; DN200mm, L = 16,50mb,
  • KD9.9 – wp9.9P; DN200mm, L = 15,00mb,
  • KD9.10 – wp9.10P; DN200mm, L = 15,00mb,
 • kanał kd25:
  • kd25.7- kd25.6; DN630mm, L = 42,00mb,
 • Regulacje kratk żeliwnych na wpustach deszczowych 15+550-16+050 – 7 szt.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 10+800 – 11+100

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Budowa rur rezerwowych na potrzeby GDDKiA km 10+800 – 11+000
 • Budowa oświetlenie drogowego km 10+900 – 11+100

2. Zasilanie urządzeń

 • Budowa zasilania – układanie kabli Węzeł Międzyzdroje km 10+800 – 10+900

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych.
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR