poniedziałek 21/12/2020

Postęp prac za okres od 14.12.2020 r. do 18.12.2020 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów

2. Branża mostowa

 • Koordynacja ciągła z branżą drogową.
 • Wykonanie zamiennego rozwiązania lokalizacji podpór dla E-3P dla uniknięcia przebudów gazociągów – dodatkowe 2 warianty
 • Odpowiedzi dla IK na uwagi przesłane do Wstępnego Projektu Budowlanego
 • Przygotowanie do spotkania z IK celem omówienia uwag Weryfikatorów
 • Przygotowanie planów sytuacyjnych z korektą lokalizacji i zakresu otworów badawczych do Projektu Robót Geologicznych

3. Branża geodezyjna

 • Pomiary terenowe w poszerzeniach zakresu
 • Opracowanie i analiza wyników pomiarów z poprzedniego tygodnia
 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pomiary słupów i bramownic trakcyjnych
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji

4. Ochrona środowiska

 • Realizowane są prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Odbyło się spotkanie ze ZWIK w Świnoujściu w sprawie likwidacji studni ujęcia Odra
 • Odbyło się spotkanie z Dyrekcją WPN w sprawie zarówno rozwiązań projektowych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego i jego otuliny, jak i organizacji prac budowlanych i zakresu działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko Parku
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska, szczególnie w zakresie zakresu stosowania murów oporowych oraz systemu odwodnienia

5. Branża sanitarna

 • Korekta rozwiązań sytuacyjnych przebudów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – ZWIK Świnoujście
 • Telekonferencja ze ZWIK Świnoujście (17.12.2020 r.), w celu przedstawienia zaprojektowanych rozwiązań oraz analizy możliwości uwzględnienia wszystkich punktów z warunków technicznych
 • Przekazanie notatki do ZWIK Świnoujście wraz z plikami dwg do analizy
 • Przekazanie planów sytuacyjnych z aktualnymi rozwiązaniami drogowymi oraz mostowymi do GAZSYSTEM
 • Analiza pisma otrzymanego z OUG Poznań
 • Analiza pisma z Nadleśnictwa Międzyzdroje

6. Branża elektroenergetyczna

 • Prace projektowe w zakresie przebudowy sieci SN i nn
 • Prace projektowe w zakresie przebudowy sieci WN
 • Koordynacja prac projektowych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza WT Orange

8. Geologia

 • Przekazanie Projektu Robót Geologicznych oraz Programu Badań Geotechnicznych w wariantach numer 2 ( po aktualizacji wymaganego zakresu przez Projektantów)

9. Melioracje

 • Spotkanie ze ZWIK Świnoujście w sprawie ujęć
 • Spotkanie z Wolińskim Parkiem Narodowym w sprawie rozwiązań odwodnienia na terenie Parku
 • Obliczenia zlewni dla zbiorników uwzględniające uszczelnienie korpusu drogowego i rowów
 • Modelowanie zbiorników w odniesieniu do powyższego

10. Geotechnika

 • Przekazanie Projektu Robót Geologicznych oraz Programu Badań Geotechnicznych w wariantach numer 2 (po aktualizacji wymaganego zakresu przez Projektantów)