wtorek 24/11/2020

Postęp prac za okres od 16.11.2020 r. do 20.11.2020 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów

2. Branża mostowa

 • Prace nad doborem konstrukcji obiektów, dopasowaniem do przebiegów dróg poprzecznych, ustalenie lokalizacji przyczółków i podpór, koordynacja z branża drogową

3. Branża geodezyjna

 • Projektant realizuje aktualizację mapy do celów projektowych oraz pomiary istniejącego terenu przez zespół geodezyjny

4. Ochrona środowiska

 • Projektant realizuje prace w terenie na potrzeby opracowania Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym inwentaryzację (aktualizację) zabudowy pod kątem wykonania klasyfikacji akustycznej
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska

5. Branża sanitarna

 • Przygotowanie wystąpień o warunki przebudów sieci oraz warunków na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych m.in.: do ZWIK w Świnoujściu, ZWIK w Międzyzdrojach, PSG w Szczecinie, GAZSYSTEM, Nadleśnictwo w Międzyzdrojach, UM Świnoujście, Woliński Park Narodowy, Wody Polskie
 • Obliczenia zlewni

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wysyłka wniosku o warunki usunięcia kolizji dla przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i do ENEA Operator

7. Branża telekomunikacyjna

 • Złożenie/wysyłka wniosków o warunki techniczne do operatorów: Netia, Orange, RCI Gdynia

8. Geologia

 • Projektant przystąpił do wyznaczenia lokalizacji dodatkowych badań podłoża gruntowego

9. Melioracje

 • Analiza materiałów/przygotowanie wystąpień dla przebudów sieci melioracyjnej

10. Geotechnika

 • Analizy dokumentacji geotechnicznej i geologicznej DGI, Hydrogeologicznej