wtorek 25/06/2024

Postęp prac za okres od 17.06.2024 r. do 23.06.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 18 156,06 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 1 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • DZ1 km 0+500 – 0+600

Szacunkowa ilość 7 000 m³.

3. Podłoże GWN

 • km 7+800 – 8+075 str. P

Szacunkowa ilość 3 883 m³.

4. Podbudowa zasadnicza

 • km 8+092 – 8+471 str. L
 • km 7+775 – 8+075 str. P
 • km 4+950 – 5+150 str. L,P

Szacunkowa ilość 9 779,40 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 7+775 – 8+075 str. P

Szacunkowa ilość 3 150 m².

6. Podbudowa AC22P

 • km 4+956 – 5+220 str. P
 • km 10+750 – 11+300 str. P
 • Węzeł Międzyzdroje Ł1, Ł2
 • km 11+890 – 11+920 str. P

Szacunkowa ilość 12 555 m².

7. Wiążąca AC16W

 • km 10+750 – 11+300 str. P
 • Węzeł Międzyzdroje Ł1, Ł2
 • km 11+890 – 11+920 str. P

Szacunkowa ilość 8 775 m².

8. Ściek trójkątny

 • km 8+100 – 8+450 str. L
 • km 8+100 – 8+450 str. P

Szacunkowa ilość 700 mb.

9. Humusowanie

 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 1 000 m².

10. Frezowanie

 • Frezowanie DZ5/TG
 • Frezowanie Węzeł LNG (DK3)

Szacunkowa ilość 4 200 m².

11. Ekrany przeciwhałasowe

 • E-01; Montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: E1A.8 – E1A23, E1B1 – E1B.4, E1C1 – E1C22 – E1C45,
 • E-02; Montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: E2.69 – E2.80,
 • E-03; Montaż koszy zbrojeniowych dla słupa: E3.1,
 • E-04; Montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: E4A1 – E4A7, E4B1 – E4B3, E4C1, E4D1, E4E1 – E4E23,
 • E-09; Montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: E9B36 – E9B39, E9C1 – E9C36,
 • E-05; Montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: E5.21 – E5.61,

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu oraz nad ryglem górnym – obiekt W-03 – wykonano 1 500 m³.

2. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 750 m².

3. Montaż dylatacji modułowych obiektu – obiekt K-12 – wykonano 2 szt.

4. Montaż kolektora odwodnieniowego – obiekt K-12 – wykonano 1 kpl.

5. Montaż krawężnika -NL – obiekt W-13 – wykonano 50 mb.

6. Montaż deski gzymsowej – NL – obiekt W-13 – wykonano 50 mb.

7. Ułożenie izolacji z papy pod kapami – NL – obiekt W-13 – wykonano 150 m².

8. Montaż belek T przęsło F-G – NP – obiekt W-13 – wykonano 5 szt.

9. Montaż belek T przęsło F-G – NL – obiekt W-13 – wykonano 4 szt.

10. Zbrojenie ustroju nośnego G-H – NP – obiekt W-13 – wykonano 5 t.

11. Zbrojenie ustroju nośnego G-H – NL – obiekt W-13 – wykonano 10 t.

12. Zbrojenie poprzecznicy E – NP – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

13. Beton poprzecznicy E etap I – NP – obiekt W-13 – wykonano 10 m³.

14. Zbrojenie poprzecznicy E – NL – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

15. Beton poprzecznicy E etap I – NL – obiekt W-13 – wykonano 10 m³.

16. Wykonanie żywic na kapach – obiekt E-15P – wykonano 250 m².

17. Montaż belek T – obiekt E-18P – wykonano 28 szt.

18. Zbrojenie UN – obiekt E-18P – wykonano 5 t.

19. Zasypka przyczółka P1 i P3 – obiekt E-18P – wykonano 150 m³.

20. Izolacja bitumiczna cienka – obiekt E-18P – wykonano 200 m².

21. Geokompozyt drenażowy – obiekt E-18P – wykonano 600 m².

22. Zasypka murów M3-4 i M1-2 – obiekt W-02 – wykonano 100 m³.

23. Zasypka murów M2-3 i M4-5 – obiekt W-03 – wykonano 50 m³.

24. Izolacja filarów – obiekt WD-6 – wykonano 9 szt.

25. Przygotowanie powierzchni pod kapami pod papę – obiekt WD-6 – wykonano 1 200 m².

26. Montaż dylatacji modułowych obiektu – obiekt WD-6 – wykonano 2 szt.

27. Ustawienie muru S1 – wykonano 200 m².

28. Zasypka muru S1 – wykonano 1 500 m³.

29. Beton ławy pod mur S1 – wykonano 5 m³.

30. Wykop muru S2 – wykonano 200 m³.

31. Beton ławy pod mur S2 – wykonano 4 m³.

32. Ustawienie muru S2 – wykonano 75 m².

33. Zasypka muru S2 – wykonano 200 m³.

34. Ustawienie murów – obiekt KO-1 – wykonano 150 m².

35. Zasypka murów – obiekt KO-1 – wykonano 1 000 m³.

36. Zasypka przyczółka L4 – obiekt W10 – wykonano 50 m³.

37. Zasyp przepustu – obiekt PZ-3 – wykonano 50 m³.

38. Parasol nad przepustem – obiekt PZ-3 – wykonano 100 m².

39. Beton skrzydeł str. PRAWA – obiekt PZ-7 – wykonano 7 m³.

40. Izolacja skrzydeł str. PRAWA – obiekt PZ-7 – wykonano 25 m².

41. Zasyp przepustu – obiekt PZ-7 – wykonano 50 m³.

42. Zbrojenie ścian str. PRAWA – obiekt PZ-8 – wykonano 0,70 T.

43. Beton fundamentów str. PRAWA – obiekt PZ-8 – wykonano 4 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

KD:

 • kanał kd31:
  • kd31.1 – kd31.2 – kd31.3; DN500mm, L = 5,50 + 15,50 = 21,0mb,
  • kd31.3 – kd31.4 – kd31.5 – kd31.6 – kd31.7; DN400mm, L = 27,0 + 29,50 + 12,0 + 39,50 = 108,0mb,
 • kanał kd8:
  • kd8.9 – kd8.10; DN315mm, L = 39,50mb,
 • kanał kd9:
  • kd3.3 – kd9.4 – kd9.5; DN315mm, L = 16,50 + 25,50 = 42,0mb,
  • kd9.4 – kd9.4’; DN315mm, L = 31,0mb,
 • kanał kd30:
  • montaż kratek żeliwnych – 12,0szt,
 • kanał kd28:
  • montaż kratek żeliwnych – 8,0szt,

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zasilania urządzeń

 • Zasilanie urządzeń km 6+300

2. Oświetlenie drogowe

 • km 4+940 – 5+120 budowa oświetlenia drogowego – układania kabli + montaż fundamentów

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja, SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK