środa 28/09/2022

Postęp prac za okres od 19.09.2022 r. do 25.09.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazynowanie materiału

 • Dostawa materiału nasypowego – magazyn km 3+800 – szacunkowa ilość 10060,51 t.

4. Bunkry km 1+600  – zakres wykonanych czynności:

 • 19.09 – skanowanie terenu przez saperów (3 osoby), brak prac sprzętem ciężkim
 • 20.09 – rozpoczęcie oczyszczania bunkra nr 7
 • 21.09 – zakończenie oczyszczania bunkra nr 7 i rozpoczęcie oczyszczania bunkra nr 6
 • 22.09 – kontynuacja prac w bunkrze nr 6. Usuwanie fundamentów (wyjątkowo 3x większe niż w poprzednich bunkrach)
 • 23.09 – zakończenie oczyszczania bunkra nr 6, przeniesienie się na drugą stronę (lewa strona, od hali produkcyjnej). Rozpoczęcie oczyszczania terenu w celu przygotowania miejsca pod zwiezienie materiału do przygotowania przed kruszeniem.
 • Oczyszczone bunkry: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

5. Naprawy cząstkowe

 • Naprawy cząstkowe na trasie w ciągu DK3 – masa na gorąco

6. Frezowanie

 • Frezowanie nawierzchni (zmienna grubość 6-25 cm). DK3 w okolicy obiektu W19 oraz łącznica na węźle Międzyzdroje

BRANŻA DROGOWA

1. Utylizacja biomasy

 • km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac (zaawansowanie prac około 50%) – wykonano w 10%

2. Nasypy

 • km 12+000 – 17+028
 • km 5+400 – 5+700
 • km 2+000 – 3+300
 • km 0+000 – 0+800

Szacunkowa ilość 9500 m³.

3. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 3000 m³.

4. Wykopy

 • km 1+100 – 1+400
 • km 3+900 – 5+300
 • km 12+000 – 17+028
 • km 2+000 – 3+300

Szacunkowa ilość 8000 m³.

5. Wymiana gruntu

 • km 9+780 – 9+870
 • km 10+810 – 10+960

Szacunkowa ilość 4000 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton fundamentów podpór L1, L2 – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 90 m³.

2. Zbrojenie ścian podpór L1, L2 – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 4 T.

3. Beton ściany podpory L2 – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 45 m³.

4. Beton ścian podpór P1, P2 – obiekt PPR-7 – szacunkowa ilość 40 m³.

5. Beton ścian podpory L1 – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 95 m³.

6. Beton ścian podpory P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 95 m³.

7. Beton fundamentów podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 200 m³.

8. Zbrojenie fundamentów podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 40 T.

9. Zbrojenie fundamentu podpory P1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 5 T.

10. Beton wyrównawczy pod fundament podpory L1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 30 m³.

11. Beton wyrównawczy podpory P4 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 15 m³.

12. Zbrojenie fundamentu podpory P1, P2, P3 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 15 T.

13. Beton fundamentu podpory P1 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 120 m³.

14. Pale prefabrykowane podpór P5, P6, P7, P8 oraz tymczasowe – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 126 mb.

15. Wykop pod fundament podpory P2, P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 200 m³.

16. Zbrojenie fundamentu podpory P3 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 8 T.

17. Beton fundamentu podpory P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 144 m³.

18. Zbrojenie ściany podpory P1 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 4 T.

19. Zbrojenie oczepu muru oporowego S8 – S8 – szacunkowa ilość 5 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Odcinek kd55.2-kd553

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Orange 1

 • Orange 1 – wciąganie rur HDPE między studniami

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 2G – prace geodezyjne i oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć
 • Kolizja 1G:
  • przygotowanie odwodnienia dla odcinków gz1.3 – gz1.4 – [60,0mb – wykonane]
  • ułożenie rury przewodowej w rurze osłonowej od GZ1.1 – gz1.3 [103,0mb] – wykonane
  • układanie rur gz1.3 – gz1.6 – wykonane od gz1.3 – gz.14; ok 60,0mb
  • montaż zasuw gazowych GZ1.1 i GZ1.2

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G; montaż rur osłonowych pod S3, montaż rur przewodowych w rurze osłonowej i do 1gz2

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Prace nad fundamentem nr 10 kolizji A
 • Kolizje SN6, SN19, Obca SN2 – zasypanie, zagęszczenie SN20 – wykop, ułożenie kabli, zasypanie, zagęszczenie

Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 02
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do SSTWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Wprowadzanie uwag IK do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do SSTWiORB
 • Poprawa projektów ekranów akustycznych
 • Przygotowanie aktualizacji PT dla obiektu W13

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Przekazano do Wykonawcy wzory wniosków o wpisy do KW

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Oczekiwanie na uprawomocnienie się DŚU dla DZ10

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Prace nad edycją PW tom 3.1 do przekazania do IK
 • Spotkanie ws dalszego procedowania DZ10
 • Narady koordynacyjne

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na akceptację propozycji ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN celem przekazania do IK i Zamawiającego
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2, 9.3
 • Przygotowanie rysunków szczegółowych oraz schematów elektrycznych dla iluminacji obiektu WŁ-05
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK tom 6.1 rew. 03 po uwagach w zakresie przelewów awaryjnych

9. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie rewizji tomu 1.5 przez IK
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB

10. System zarządzania ruchem

 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – planowane spotkanie z Wykonawcą odc. 2 S3

11. Organizacja ruchu

 • Otrzymano uwagi IK do Projektu Stałej Organizacji Ruchu – trwa analiza i wprowadzanie uwag