środa 29/05/2024

Postęp prac za okres od 20.05.2024 r. do 26.05.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 15 370,86 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 250 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 10 700 m³.

3. Podłoże/GWN

 • ul. Wolińska, przy DZ-7
 • km 10+700 – 11+120 str. P
 • Węzeł Międzyzdroje Ł1
 • Węzeł Międzyzdroje Ł2

Szacunkowa ilość 10 580 m².

4. Podbudowa zasadnicza

 • km 3+500 – 3+700 str. L
 • km 3+700 – 3+950 str. L, P
 • DZ1 km 0+900 – 1+100

Szacunkowa ilość 8 150 m².

5. Podbudowa AC22P

 • km 11+280 – 11+597 str. P
 • km 15+600 – 16+000 str. P
 • km 3+400 – 3+950 str. L
 • km 3+725 – 3+950 str. P

Szacunkowa ilość 14 296 m².

6. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 15+600 – 16+000 str. P
 • bypass km 3+300

Szacunkowa ilość 4 210 m².

7. Humusowanie

 • pas rozdziału km 1+100 – 3+200
 • km 11+120 – 11+597 str. P

Szacunkowa ilość 9 500 m².

8. Przepusty

 • PD75/PD76 – Węzeł Międzyzdroje – montaż i zasypka

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna podpór oraz UN – obiekt W-02 – wykonano 320 m³.

2. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 450 m³.

3. Izolacja z papy termozgrzewalnej na UN – obiekt W-03 – wykonano 1 200 m².

4. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 150 m².

5. Montaż barier energochłonnych i barieroporęczy – obiekt W-08 – wykonano 118 mb.

6. Zasypka konstrukcyjna podpory P3 – obiekt W-09 – wykonano 1 500 m³.

7. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-09 – wykonano 450 m².

8. Sprężenie i iniekcja płyty nadbetonu w osi G-NL – obiekt W-13 – wykonano 1 kpl.

9. Beton wężła i płyty uciąglającej w osi G-NP – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

10. Zbrojenie płyty ustroju nośnego w przęsłach H-I -NL – obiekt W-13 – wykonano 13 T.

11. Zbrojenie płyty ustroju nośnego w przęsłach H-I -NP – obiekt W-13 – wykonano 13 T.

12. Układanie warstwy ATL – obiekt E-15P – wykonano 1 500 m².

13. Montaż krawężnika i kap na dojazdach – obiekt E-15P – wykonano 1 kpl.

14. Wykonanie izolacji z żywic na kapach chodnikowych – warstwa końcowa – obiekt W-17P – wykonano 300 m².

15. Demontaż ekranu przeciwolśnieniowego strona prawa – obiekt W-17L – wykonano 1 kpl.

16. Wykonanie izolacji z żywic na kapach chodnikowych – warstwa końcowa – obiekt E-18L – wykonano 300 m².

17. Beton skrzydła w osi P1 – obiekt E-18P – wykonano 45 m³.

18. Beton ścianki zaplecznej w osi P3 – obiekt E-18P – wykonano 35 m³.

19. Instalacja parasola wodoszczelnego nad konstrukcją obiektu – obiekt WE-19 – wykonano 300 m².

20. Ustawienie murów M3-4 i M1-2 – obiekt W-02 – wykonano 30 m².

21. Zasypka murów M3-4 i M1-2 – obiekt W-02 – wykonano 180 m³.

22. Zasypka obiektu – obiekt W-02 – wykonano 300 m³.

23. Ustawienie murów M2-3 i M3-4 – obiekt W-03 – wykonano 45 m².

24. Zasypka murów M2-3 i M4-5 – obiekt W-03 – wykonano 300 m³.

25. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 5 000 kg.

26. Beton ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 81 m³.

27. Ustawienie muru S1 – wykonano 110 m².

28. Zasypka muru S1 – wykonano 1 300 m³.

29. Ustawienie murów M1,M2,M3,M4 – obiekt W10 – wykonano 20 m².

30. Zasypka murów M1,M2,M3,M4 – obiekt W10 – wykonano 125 m³.

31. Wykop pod mur M3 – obiekt W13 – wykonano 100 m³.

32. Ława fundamentowa muru M3 – obiekt W13 – wykonano 4 m³.

33. Ustawienie murów M4 i M5 – obiekt W13 – wykonano 30 m².

34. Zasypka murów M4 i M5 – obiekt W13 – wykonano 250 m³.

35. Ława fundamentowa skrzydeł i wlotu przepustu – obiekt PZ-3 – wykonano 8 m³.

36. Ława fundamentowa skrzydeł i wlotu przepustu – obiekt PZ-4 – wykonano 8 m³.

37. Ława z kruszywa – obiekt PZ-7 – wykonano 60 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd30:
  • kd30.2 – wp30.2; DN200mm, L = 2,0mb,
  • kd30.2 – wp30.2P; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd30.3 – wp30.3P; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd30.5 – wp30.5P; DN200mm, L = 12,0mb,
  • kd30.6 – wp30.6; DN200mm, L = 5,50mb,
  • kd30.6 – wp30.6P; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd30.7 – wp30.7P; DN200mm, L = 13,50mb,
  • kd30.8 – wp30.8P; DN200mm, L = 14,50mb,
  • kd30.9 – wp30.9P; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd30.10 – wp30.10P; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd30.11 – wp30.11P; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd30.12 – wp30.12P; DN200mm, L = 11,50mb,
  • kd30.13 – wp30.13P; DN200mm, L = 12,50mb,
 • kanał KD24:
  • kd24.3 – kd24.4 – kd24.5 – kd24.6 – kd24.7 – kd34.8; DN400mm, L= 23,50 + 36,50 + 35,50 + 36,50 + 39,50 = 151,50mb,
  • kd24.8 – kd24.9 – kd24.10; DN315mm, L = 40,0 + 35,0,
  • kd24.10 – kd24.10.1; DN315mm, L = 15,0mb,
  • kd24.4 – wp24.4L; DN200mm, L = 15,50mb,
  • kd24.5 – wp24.5L; DN200mm, L = 14,50mb,
  • kd24.6 – wp24.6L; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd24.7 – wp24.7L; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd24.8 – wp24.8L; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd24.9 – wp24.9L; DN200mm, L = 14,0mb

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 3+200

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zasilanie urządzeń

 • Budowa zasilania urządzeń km 3+200 – 3+900

2. Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego km 10+900 – 11+350

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych.
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR