środa 03/07/2024

Postęp prac za okres od 24.06.2024 r. do 30.06.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 18 928,59 t.

BRANŻA DROGOWA

1. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • DZ1 km 0+500 – 0+600

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

3. Podłoże GWN

 • km 12+770 – 13+150 str. L
 • km 7+770 – 8+050 str. L

Szacunkowa ilość 5 640 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 7+800 – 8+075 str. L

Szacunkowa ilość 3 135 m².

5. Podbudowa zasadnicza

 • km 7+770 – 8+050 str. L

Szacunkowa ilość 3 192 m².

6. Podbudowa AC22P

 • km 4+956 – 5+220 str. L

Szacunkowa ilość 3 090 m².

7. Wiążąca AC16W

 • km 4+956 – 5+220 str. P
 • km 4+956 – 5+220 str. L

Szacunkowa ilość 5 150 m².

8. Humusowanie

 • km 0+000 – 0+600
 • km 10+900 – 11+597 str. P
 • km 16+000 – 16+400 str. P

Szacunkowa ilość 2 500 m².

9. Ściek trójkątny

 • W. Międzyzdroje Ł1 km 0+260 – 0+600
 • W. Międzyzdroje Ł2 km 0+041 – 0+115
 • km 10+750 – 10+850 str. P
 • km 10+900 – 11+415 str. P
 • km 11+415 – 11+583 str. P
 • km 15+735 – 16+137 str. P
 • km 16+245 – 16+440 str. P
 • km 7+700 – 8+100 str. P

Szacunkowa ilość 2 195 mb.

10. Ekrany przeciwhałasowe

 • E-05; Montaż ław fundamentowych dla słupów: E5.6 – E5.10,
 • E-07; Montaż koszy zbrojeniowych dla słupów: E7.1 – E7.21

11. Zarurowania

 • ZR52; DN600mm, L = 13,10mb – wykop + fundament z tłucznia + montaż,
 • ZR53; DN400mm, L = 11,40mb – wykop + fundament z tłucznia + montaż

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu oraz nad ryglem górnym – obiekt W-03 – wykonano 500 m³.

2. Chudy beton pod bariery – obiekt W-03 – wykonano 10 m³.

3. Zasypka murów M2-3 i M4-5 – obiekt W-03 – wykonano 150 m³.

4. Izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami – obiekt WD-06 – wykonano 50 m².

5. Zbrojenie wnęki dylatacyjnej – obiekt WD-06 – wykonano 0,20 t.

6. Montaż kolektora odwodnieniowego – obiekt WD-06 – wykonano 0,10 kpl.

7. Zasypka podpory P3 – obiekt W-09 – wykonano 25 m³.

8. Instalacja taśm dylatacyjnych na UN – obiekt W-09 – wykonano 50 mb.

9. Betonowanie płyt przejściowych – obiekt W-09 – wykonano 63 m³.

10. Montaż kolektora odwodnieniowego – obiekt W-09 – wykonano 0,50 kpl.

11. Wykonanie nawierzchni z żywic – obiekt K-12 – wykonano 90 m².

12. Montaż deski gzymsowej – NL i NP – obiekt W-13 – wykonano 50 mb.

13. Ułożenie izolacji z papy pod kapami – NL i NP – obiekt W-13 – wykonano 150 m².

14. Montaż belek T przęsło F-G – NP – obiekt W-13 – wykonano 9 szt.

15. Montaż belek T przęsło F-G – NL – obiekt W-13 – wykonano 12 szt.

16. Zbrojenie ustroju nośnego F-G – NP – obiekt W-13 – wykonano 5 t.

17. Beton ustroju nośnego G-H – NP – obiekt W-13 – wykonano 100 m³.

18. Beton ustroju nośnego G-H – NL – obiekt W-13 – wykonano 100 m³.

19. Wykonanie żywic na kapach – obiekt E-15P – wykonano 50 m².

20. Wykonanie drenażu w osi odwodnienia – obiekt E-15P – wykonano 250 mb.

21. Montaż barier – obiekt E-15P – wykonano 500 mb.

22. Próbne obciążenie obiektu – obiekt E-15P – wykonano 1 kpl.

23. Wymiana łożysk – obiekt W-17L – wykonano 6 szt.

24. Zbrojenie UN – obiekt E-18P – wykonano 12 t.

25. Deskowanie UN – obiekt E-18P – wykonano 0,30 kpl.

26. Zasypka przyczółka P1 i P3 – obiekt E-18P – wykonano 150 m³.

27. Izolacja bitumiczna cienka – obiekt E-18P – wykonano 150 m².

28. Geokompozyt drenażowy – obiekt E-18P – wykonano 300 m².

29. Ustawienie muru S1 – wykonano 200 m².

30. Zasypka muru S1 – wykonano 1 200 m³.

31. Beton ławy pod mur S1 – wykonano 5 m³.

32. Wykop muru S2 – wykonano 50 m³.

33. Beton ławy pod mur S2 – wykonano 2 m³.

34. Ustawienie muru S2 – wykonano 100 m².

35. Zasypka muru S2 – wykonano 500 m³.

36. Beton skrzydeł str. PRAWA – obiekt PZ-8 – wykonano 10 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

KD:

 • kanał kd31:
  • kd31.7 – kd31.8; DN400mm, L = 40,50mb,
 • kanał kd8:
  • kd8.10 – wp8.10L; DN200mm, L = 12,0mb,
  • kd8.10 – wp8.10P; DN200mm, L = 15,50mb,
 • kanał kd9:
  • kd3.5 – kd9.6 – kd9.7 – kd9.8; DN315mm, L = 12,50 + 18,50 + 31,50 = 62,50mb,
  • kd9.5 – wp9.5; DN200mm, L = 12,50mb,
  • kd9.7 – wp9.7P; DN200mm, L = 9,0mb,
  • kd9.8 – wp9.8; DN200mm, L = 19,0mb,
  • kd9.4’ – wp9.4L; DN200mm, L = 13,0mb,
  • kd9.4’ – wp9.4P; DN200mm, L = 15,0mb,
 • kanał kd10:
  • kd10.5 – kd10.6; DN315mm, L = 36,0mb,
  • kd10.5 – wp10.5L – wp10.5L1; DN200mm, L = 18,50 + 1,0mb,
  • kd10.5 – wp10.P; DN200mm, L = 18,50mb,
  • kd10.6 – wp10.6.1 – wp10.6.2; DN200mm, L = 20,0 + 1,0mb,
 • kanał kd28:
  • montaż kratek żeliwnych – 7,0szt,

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 4+300 – 4+400

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie drogowe

 • km 0+920 – 1+145 budowa oświetlenia drogowego – układanie kabli

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja, SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK