wtorek 04/06/2024

Postęp prac za okres od 27.05.2024 r. do 02.06.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 13 117,04 t.

3. Magazyn WMB – grysy: 8/11 mm, 11/16 mm, 16/22 mm – szacunkowa ilość 17 000 t.

4. Magazyn w km 0+300, 12+200 – kruszywo 0-31,5 – szacunkowa ilość 13 000 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 9 500 m³.

2. Podbudowa pomocnicza

 • DZ7 km 0+100 – 0+240
 • Węzeł Międzyzdroje Ł2
 • Węzeł Międzyzdroje Ł1
 • km 10+700 – 11+120 str. P

Szacunkowa ilość 9 690 m².

3. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 11+280 – 11+597 str. P
 • km 3+400 – 3+950 str. L
 • km 3+725 – 3+950 str. P

Szacunkowa ilość 10 800 m².

4. Podbudowa AC22P

 • km 3+400 – 3+950 str. L
 • km 3+725 – 3+950 str. P

Szacunkowa ilość 3 350 m².

5. Humusowanie

 • pas rozdziału km 1+100 – 3+200

Szacunkowa ilość 3 000 m².

6. Przepusty

 • ZR30; wykop, fundament z kruszywa, montaż, zasypka

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna podpór oraz UN – obiekt W-02 – wykonano 300 m³.

2. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 450 m³.

3. Izolacja z papy termozgrzewalnej na UN – obiekt W-03 – wykonano 700 m².

4. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 150 m².

5. Montaż barier energochłonnych i barieroporęczy – obiekt W-08 – wykonano 118 mb.

6. Beton podkładowy pod płyty przejściowe – podpora P1 – obiekt W-09 – wykonano 30 m³.

7. Zasypka konstrukcyjna – podpora P3 – obiekt W-09 – wykonano 450 m³.

8. Montaż geokompozytu drenażowego – podpora P3 – obiekt W-09 – wykonano 300 m².

9. Montaż splotów w płycie nadbetonu w osi E-NP – obiekt W-13 – wykonano 1 kpl.

10. Zbrojenie płyty ustroju nośnego w przęsłach H-I -NL – obiekt W-13 – wykonano 6 T.

11. Zbrojenie płyty ustroju nośnego w przęsłach H-I -NP – obiekt W-13 – wykonano 6 T.

12. Układanie warstwy ATL – obiekt E-15P – wykonano 1 500 m².

13. Wykucie urządzeń dylatacyjnych w osi podpory P1 i P3 – obiekt W-17L – wykonano 1 kpl.

14. Beton skrzydła w osi P3 – obiekt E-18P – wykonano 45 m³.

15. Beton poprzecznicy ETAP I w osi P2 – obiekt E-18P – wykonano 15 m³.

16. Beton ciosów P3 – obiekt E-18P – wykonano 2 m³.

17. Ustawienie murów M3-4 i M1-2 – obiekt W-02 – wykonano 25 m².

18. Zasypka murów M3-4 i M1-2 – obiekt W-02 – wykonano 250 m³.

19. Zasypka obiektu – obiekt W-02 – wykonano 350 m³.

20. Ustawienie murów M2-3 i M3-4 – obiekt W-03 – wykonano 40 m².

21. Zasypka murów M2-3 i M4-5 – obiekt W-03 – wykonano 300 m³.

22. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 2 500 kg.

23. Beton ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 210 m³.

24. Ustawienie muru S1 – wykonano 110 m².

25. Zasypka muru S1 – wykonano 2 000 m³.

26. Ustawienie murów M4 i M5 – obiekt W13 – wykonano 30 m².

27. Zasypka murów M4 i M5 – obiekt W13 – wykonano 250 m³.

28. Skrzydła przepustu – obiekt PZ-4 – wykonano 15 m³.

29. Ustawienie elementów przepustu – obiekt PZ-7 – wykonano 14 m.

30. Zasypka przepustu – obiekt PZ-7 – wykonano 200 m³.

31. Ustawienie elementów przepustu – obiekt PZ-8 – wykonano 15 m.

32. Zasypka przepustu – obiekt PZ-8 – wykonano 200 m³.

33. Ekrany przeciwhałasowe – obiekt WD-17; Demontaż istniejących ekranów [WD-17L, strona południowa]

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd30:
  • kd30.5 – wp30.5L; DN200mm, L = 12,0mb,
  • kd30.6 – wp30.6L; DN200mm, L = 14,50mb,
  • kd30.7 – wp30.7L; DN200mm, L = 12,50mb,
  • kd30.8 – wp30.8L; DN200mm, L = 12,0mb,
  • kd30.9 – wp30.9L; DN200mm, L = 11,50mb,
  • kd30.10 – wp30.10L; DN200mm, L = 11,50mb,
  • kd30.11 – wp30.11L; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd30.11 – wp30.11; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd30.12 – wp30.12L; DN200mm, L = 11,50mb,
  • kd30.13 – wp30.13L; DN200mm, L = 12,50mb,
 • kanał KD24:
  • kd24.4 – wp24.4P; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd24.5 – wp24.5P; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd24.6 – wp24.6; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd24.6 – wp24.6P; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd24.7 – wp24.7P; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd24.8 – wp24.8P; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd24.9 – wp24.9P; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd24.10 – wp24.10P; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd24.11 – wp24.11P; DN200mm, L = 15,0mb,
 • kanał KD5:
  • KD5.5 – KD5.6; DN400mm, L = 6,50mb,

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 8+220 – 8+400, km 3+970 – 4+180

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Montaż słupów i opraw oświetleniowych na DZ1 + układanie kabli

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja, SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych.
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR