środa 16/02/2022

Zaawansowanie finansowo-rzeczowe

1. Etap projektowania – Dokumenty Wykonawcy 86,46 %

2. Etap Realizacji Robót – 0%