piątek 01/10/2021

Zaawansowanie finansowo-rzeczowe

1. Etap projektowania – Dokumenty Wykonawcy 71,98%

2. Etap Realizacji Robót – 0%