piątek 05/08/2022

Protokół odbioru czasowej organizacji ruchu

W dniu 28.07.2022 r. dokonano odbioru oznakowania odcinka drogi od km 11+200 do 16+200 (proj.), zgodnie z zatwierdzoną Tymczasową Organizacją Ruchu (rys. 11.04a, 11.04b) – klauzula zatwierdzenia nr 4081/141/2022. Po dokonaniu stosownych poprawek, od dnia 03.08.2022 r. obowiązuje zmieniona organizacja ruchu dla wyżej wymienionego odcinka.