niedziela 03/04/2022

Przedłużenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji przedłużył Tymczasową Organizację Ruchu w związku z Robotami przy wykonywaniu wjazdu/wyjazdu z budowy w km 14+000 str. prawa, 14+380 str. prawa, 14+820 str. prawa, 14+950 str. prawa, 15+390 str. prawa i lewa, 15+930 str. prawa i lewa, 16+190 str. lewa, 16+410 str. prawa i lewa do dnia 30.04.2022 r. Tymczasowa Organizacja Ruchu będzie przestawiana wraz z postępem Robót.