niedziela 03/04/2022

Przedłużenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji przedłużył Tymczasową Organizację Ruchu do dnia 30.04.2022 r., w km 10+600 do 18+700 istniejącej DK3, w związku z prowadzeniem Robót przy wycince drzew. Tymczasowa Organizacja Ruchu będzie na wskazanym odcinku będzie przestawiana wraz z postępem Robót. Stała Organizacja Ruchu będzie każdorazowo przywracana po zakończeniu Robót w danym daniu.