poniedziałek 30/11/2020

Przekazanie Wstępnego Projektu Budowlanego

Wykonawca przekazał dnia 25.11.2020 r. Wstępny Projekt Architektoniczno-Budowlany do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu. Opracowanie zawierało podstawowe rozwiązania projektowe, które będą podlegać modyfikacji i uszczegółowieniu w toku dalszych prac projektowych.

Plan orientacyjny inwestycji: