czwartek 14/01/2021

Spotkanie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Dnia 07.01.2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz z przedstawicielami RDOŚ Szczecin.

Spotkanie miało na celu omówienie wstępnych rozwiązań projektowych i zmian w stosunku do rozwiązań określonych w decyzji środowiskowej jak również uwarunkowań środowiskowych związanych z realizacją przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S3.

Zostały poruszone tematy:

  1. Oświetlenia węzła Międzyzdroje.
  2. Realizacji inwestycji w obszarze stref ochronnych ptaków.
  3. Metodyki prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu.
  4. Uszczegółowienia lokalizacji przejść dla zwierząt.
  5. Zamiany koncepcji projektowanych przejść dla zwierząt.