poniedziałek 21/12/2020

Spotkanie z Wolińskim Parkiem Narodowym

Dnia 17 grudnia 2020 r. w Centrum Edukacyjno-Muzealnym w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie koordynacje z Dyrekcją Wolińskiego Parku Narodowego w którym wziął udział Inżynier Kontraktu oraz Wykonawca. Spotkanie odbyło się z zachowaniem rygoru sanitarnego związanego z sytuacją epidemiczną w kraju.

Lista problemów poruszonych w trakcie spotkania:

 • Oświetlenie węzła Międzyzdroje.
 • Układ drogowy na terenie WPN w planie oraz profilu podłużnym.
 • Zajętość terenu, pasy technologiczne, skarpy nasypów/wykopów.
 • Odwodnienie drogi ekspresowej S3 na terenie WPN.
 • Przejścia dla zwierząt.
 • Nasadzenia i zieleń.
 • Strefa ochronna Bielika.
 • Zapisy DŚU dotyczące WPN.
 • Wycinka na terenie WPN oraz zagospodarowanie.
 • Zagospodarowanie nadmiaru wierzchniej warstwy gleby.
 • Zasady poruszania się maszynami budowlanymi