piątek 22/04/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu w związku z wycinką drzew, od dnia 01.05.2022 r. do 30.05.2022 r.