piątek 22/04/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu w związku z wycinką drzew, od dnia 26.04.2022 r. do 30.04.2022 r.