piątek 22/04/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 26.04.2022 r. do 30.05.2022 r. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu związana jest z rozładunkiem ścianek szczelnych na odcinku od 12+000 do 12+500 km.