środa 11/05/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 16.05.2022 r. do 25.01.2023 r. w związku z prowadzeniem robót drogowych i mostowych na odcinkach istniejących: km 16+700 do 18+100, km 16+300 do 17+000, km 15+200 do 16+500, km 14+300 do 15+400, km 12+900 do 14+500.