środa 08/06/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi od dnia 14.06.2022 r. do 31.05.2023 r. Tymczasową Organizację Ruchu, w związku z prowadzeniem robót drogowych i mostowych, na odcinku istniejącym km 13+200 do 17+900.