poniedziałek 27/06/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca rozpoczął wprowadzanie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku ist. DK3 13+200 do 17+900 – węzeł Międzyzdroje. Będzie obowiązywał do końca roku 2022.

Głównym celem wprowadzanego TOR jest ograniczenie prędkości oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia Robót poprzez odsunięcie pasa ruchu od krawędzi jezdni, przy której prowadzone będą prace.

W związku z tym, że zakończono trasowanie oraz ustawiono znaki pionowe, Wykonawca przystąpił do wykonania oznakowania poziomego, co potrwa około 7 dni. Mając na uwadze zakres Robót oraz złożoność projektu proces wykonania oznakowania poziomego jest rozłożony na kilka dni. Następnie Wykonawca przystąpi do ustawiania barier betonowych oraz wykonania projektowanych wjazdów na budowę (sprzęt do budowy zjazdów w miarę możliwości ustawiony będzie poza pasem ruchu).

Roboty prowadzone są przy możliwie najmniejszej ingerencji w płynność ruchu użytkowników drogi.