środa 29/06/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 05.07.2022 r., w związku z budową bypass-u obiektu W-9, na odcinku istniejącym km 6+700 do 7+100 DK3.