wtorek 25/01/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 31.01.2022 r., do 31.03.2022 r. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu związana jest z wycinką drzew w kilometrze 10+600 do 18+700 istniejącej DK3 (projektowana S3 8+900 do 17+000) Oznakowanie zostanie wprowadzone zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.