poniedziałek 26/09/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji od dnia 27.09.2022 r., wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu w celu wykonania przepustu melioracyjnego na odcinku ul. Ludzi Morza.

Opis Robót: Wykonawca zamknie połówkowo jezdnię w ciągu ul. Ludzi Morza. W pierwszej kolejności ułożony zostanie przepust od strony zachodniej. Zostanie wykonana rozbiórka warstw bitumicznych wraz z podbudową. Po wykonaniu Robót ziemnych i ułożeniu przepustu, wykop zostanie zasypany i zagęszczony a odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane przy użyciu betonowych płyt drogowych. Z uwagi na prowadzenie Robót w poprzek ciągu pieszego Wykonawca zastosuje na czas prowadzenia Robót kładkę dla pieszych. Następnie Wykonawca po przepięciu ruchu rozpocznie analogicznie Roboty od strony wschodniej.

Termin: 27-30.09.2022 r.

Osoby odpowiedzialne za TOR:

Podwykonawca: Michał Matecki EMBUD tel. 505 147 272

Wykonawca: Łukasz Adamczewski POLAQUA tel. 693 920 249

Tomasz Wrycza POLAQUA tel. 725 901 834