wtorek 25/01/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 31.01.2022 r., do 31.03.2022 r. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu związana jest z wycinką drzew od ul. Ludzi Morza w Świnoujściu do 5+000 istniejącej DK3 (projektowana S3 0+300 do 3+400); od 5+900 do 7+200 (projektowana S3 4+300 do 5+600) Czasowa organizacja ruchu na wskazanym odcinku będzie przestawiana wraz z postępem robót. Oznakowanie zostanie wprowadzone zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.