piątek 02/12/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji w dniu 05.12.2022 r., wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu.

Planowany okres wprowadzenia TOR: do końca listopada 2023 r.

Zakres robót:

  • wykonywanie robót drogowych na odcinku 9+400 – 10+000 po stronie południowej
  • prace związane z wykonaniem obiektu mostowego W13 po stronie północnej

Osoby odpowiedzialne:

Podwykonawca: Michał Matecki – „EMBUD” tel. 505 147 272

Wykonawca: Przemysław Abratkiewicz – POLAQUA tel. 502 417 084

Marcin Przybysz – POLAQUA tel. 725 901 708