środa 01/03/2023

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji poinformował o przedłużeniu Tymczasowej Organizacji Ruchu związanej z budową ronda południowego do dnia 26.03.2023 r., oraz zamiarze wprowadzenia TOR związanego z przełożeniem ruchu na tymczasowy łącznik do Ludzi Morza od dnia 27.03.2023 r.