czwartek 03/03/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 10.03.2022 r., do 31.03.2022 r. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu związana jest z wykonaniem wjazdów/wyjazdów z budowy w km 14+000 str. P; 14+380 str. P; 14+820 str. P; 14+950 str P; 15+390 str. PL; 15+930 str. PL; 16+190 str. L; 16+410 str. PL. Jest to odcinek drogi przebiegający przez Woliński Park Narodowy.

Miejsca prowadzenia robót zostanie zabezpieczone zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu nr ewidencyjny 4081/30/2022. Oznakowanie obowiązywać będzie do dnia 25.01.2023 r.