poniedziałek 28/03/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 31.03.2022 r., w km 3+800 istniejącej DK3. Czasowa Organizacja Ruchu ma na celu oznakowania wjazdu/wyjazdu z budowy. Oznakowanie zostanie wprowadzone zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu nr WIZ.7221.1.11.2022.AS.