poniedziałek 28/03/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 31.03.2022 r., do 31.04.2022 r., w km 6+800 do 7+100 istniejącej DK3. Czasowa Organizacja Ruchu ma na celu zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót na czas budowy bypassa. Oznakowanie zostanie wprowadzone zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu nr WIZ.7221.1.85.2021.AS.