wtorek 12/04/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu w związku z Robotami związanymi z wykonaniem ścianek szczelnych przy obiekcie W-18 na odcinku istniejącym km 16+000 do 16+200 DK3, od dnia 20.04.2022 r., do 21.05.2022 r.