piątek 15/04/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu w związku z oznakowaniem wjazdu/wyjazdu z budowy na odcinku istniejącym km 12+990 DK3 str. prawa, od dnia 15.04.2022 r. do 07.04.2023 r.