piątek 15/04/2022

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu w związku z Robotami związanymi z wykonaniem ścianek szczelnych przy obiekcie W17 na odcinku istniejącym km 14+700 do 14+800 DK3, od dnia 20.04.2022 r. do 21.05.2022 r.