poniedziałek 06/12/2021

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu

Wykonawca Inwestycji wprowadził Tymczasową Organizację Ruchu od dnia 06.12.2021 r. godzina 9:00 do 10.12.2021 r. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu związana jest z wycinką drzew kilometrze 5+900 do 6+300 istniejącej DK3 (projektowana S3 4+240 do 4+640) Oznakowanie zostanie wprowadzone zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.