poniedziałek 04/10/2021

Obwieszczenie wszczęcia. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 28.06.2021 r. (uzupełniony 24.09.2021 r.) Pana Grzegorza Wtykło, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dn. 28.09.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście – Dargobądz (bez węzła)”.


Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Warszów 14:
dz. nr.: 100/4, 111, 112, 159/8, 160/2, 163/2, 187/5, 197/1, 197/3, 197/4, 199/2, 199/3, 199/5, 199/7, 214/1, 214/2, 215, 216/1, 216/2, 217, 218, 220/1, 220/3, 220/4, 221, 223/2, 226/2, 226/6, 226/7, 226/8, 226/9, 227, 228, 229/4, 230/1, 230/2, 231/2, 232/3, 232/5, 232/6, 232/8, 233/2, 233/3, 233/4, 238, 242/4, 243/2, 243/3, 243/4, 264
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Warszów 16:
dz. nr.: 19/2, 19/33, 19/35, 19/37, 19/39, 180/11, 195/4, 196/5, 197/4, 198/4, 199/4, 200/5, 200/6, 200/7, 201/6, 202/8, 205,
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Przytór 17:
dz. nr.: 183/11, 183/47, 183/16, 183/49, 183/51, 183/53, 184/7, 184/10, 185/8, 185/9, 185/10, 186/4, 186/7, 186/8, 186/9, 186/10, 186/11, 186/12, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 239
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Przytór 18:
dz. nr.: 1, 2/2, 31, 32, 196/12, 196/19, 204/9, 204/12, 204/18, 205/14, 205/17, 205/18, 206/6, 617
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Lasy Państwowe:
dz. nr.: 167/1, 168, 189/7, 189/13, 189/14, 189/15, 189/16, 189/19, 189/20, 189/21, 189/22, 189/24, 190/6, 190/8, 190/13, 190/14, 190/15, 190/17, 191/1, 191/4, 191/6, 191/8, 192/1, 192/3, 192/5, 192/7, 193/4, 193/5, 193/6, 194/4, 194/5, 195, 216/18, 216/20, 216/22, 216/23, 216/25, 216/26, 216/29, 216/31, 216/32, 216/33, 216/34, 216/35, 216/36, 216/37, 216/38, 216/42, 236/1, 236/2

Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 16:
dz. nr.: 6
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 19:
dz. nr.: 496/3, 496/4, 496/7, 499/1, 499/3
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Wicko:
dz. nr.: 10/1, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 46/3, 46/4
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Woliński Park Narodowy:
dz. nr.: 46/3, 46/4, 46/5, 67/2, 67/3, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 68/4, 68/5, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 88/4, 88/7, 88/9, 88/16, 88/18, 88/20, 88/21, 88/22, 88/23, 88/24, 88/25, 89, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/8, 117/9, 117/10, 117/11, 118/2, 118/3, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 118/11, 118/12, 118/13, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10, 151
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Dargobądz 2:
dz. nr.: 66/3, 66/4, 66/6, 66/7, 66/9, 66/10, 66/11, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 92/1, 92/2, 93, 621/1, 621/2, 621/3, 621/5
Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Warszów 14:
dz. nr.: 100/4, 110, 112, 157, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 160/1, 160/2, 163/1, 163/2, 161, 164, 165, 171, 187/5, 187/4, 197/1, 197/3, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 214/2, 218, 219, 220/1, 220/4, 221, 223/2, 226/8, 226/11, 226/16, 226/17, 230/1, 231/1, 231/2, 232/2, 232/5, 232/6, 232/7, 238, 239, 240, 241, 242/4, 243/3, 243/4
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Warszów 16:
dz. nr.: 19/2, 19/3, 19/8, 19/25, 19/26, 19/35, 19/36, 179/10, 180/7, 180/9, 180/10, 180/11, 200/5, 200/6, 200/7, 201/6, 202/8
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Przytór 17:
dz. nr.: 183/11, 183/16, 183/48, 183/50, 183/51, 184/6, 184/7, 185/4, 185/6, 185/8, 186/2, 186/4, 186/5, 186/7, 186/12, 186/13, 206/8, 206/9, 206/10, 207, 208, 239,


Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Przytór 18:
dz. nr.: 1, 2/1, 2/2, 31, 32, 196/16, 204/18, 205/14, 205/17, 205/18, 206/6, 206/7, 273, 274, 608, 609
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Lasy Państwowe:
dz. nr.: 189/19, 189/23, 189/24, 190/16, 190/17, 191/1, 191/8, 192/7, 193/8, 193/10, 195, 216/21, 216/22, 216/25, 216/32, 216/34, 216/36, 216/37, 216/39, 216/40, 216/42, 217/1, 217/2, 236/2
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 19:
dz. nr.: 216/9, 496/4, 496/7, 498, 499/2
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Wicko:
dz. nr.: 10/2, 16/2, 17, 18/2, 46/11, 46/12, 46/13
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Woliński Park Narodowy:
dz. nr.: 68/10
Powiat kamieński, gmina Wolin, obręb Dargobądz 2:
dz. nr.: 67/12, 82/2, 93
Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych)
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Warszów 14:
dz. nr.: 198/2, 229/3, 229/4, 265/11
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Warszów 16:
dz. nr.: 205
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Przytór 17:
dz. nr.: 206/11
Powiat Świnoujście, gmina Świnoujście, obręb Przytór 18:
dz. nr.: 196/15, 204/14
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Lasy Państwowe:
dz. nr.: 166/2, 166/6, 167/2, 193/5, 194/5, 238
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Wicko:
dz. nr.: 9
Powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 16:
dz. nr.: 6, 189/11, 190/11

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).
W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić na miejscu, tj. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.
Dane do kontaktu: adres e-mail: mmituta@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl
numer telefonu: 91-43-03-476 lub 91-43-03-470