czwartek 07/03/2024

Postęp prac za okres od 26.02.2024 r. do 03.03.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 13 808,55 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 5 000 m³.

2. Nasypy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028
 • DZ10a km 0+080 – 0+350

Szacunkowa ilość 9 500 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 0+350 – 0+500 str. L,P
 • km 0+025 – 0+170 Węzeł Świnoujście Ł1
 • km 0+960 – 1+100 str. L
 • km 13+040 – 13+450 str. L

Szacunkowa ilość 10 500 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • DZ2_3 km 0+000 – 0+038

Szacunkowa ilość 200 m².

5. Rozbiórka podbudowy – trasa główna

 • km 14+200 – 14+600 str. P

Szacunkowa ilość 1 000 m².

6. Frezowanie nawierzchni bitumicznej DK3

 • km 14+900 – 16+040 str. P

Szacunkowa ilość 3 400 m².

7. Humusowanie

 • km 3+300 – 5+300 str. P

Szacunkowa ilość 1 000 m².

8. Przepust PDs13

 • km 13+056,05

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

9. Przepust PDs12

 • km 12+714

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

10. Sączki podłużne

 • połączenie Studni Drenarskiej km: 13+130 z wpustem wp193

BRANŻA MOSTOWA

1. Betonowanie ścian pod bariery energochłonne – obiekt PPR-1 – wykonano 7 m³.

2. Zasypka stożków – obiekt PPR-1 – wykonano 400 m³.

3. Montaż zbrojenia zamków – obiekt W-03 – wykonano 2 T.

4. Betonowanie zamków uciąglających – segment A – obiekt W-03 – wykonano 25 m³.

5. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 400 m³.

6. Montaż zbrojenia gzymsów – obiekt W-9 – wykonano 1 T.

7. Beton gzymsów S1,S2,S3,S7,S8 – II etap – obiekt W-9 – wykonano 15 m³.

8. Demontaż wsporników roboczych – obiekt W-9 – wykonano 50 mb.

9. Betonowanie poprzecznicy P3, P4, P5 etap I – obiekt K-12 – wykonano 8 m³.

10. Przygotowanie dróg dojazdowych, placu składowego oraz platformy pod dźwig do montażu belek – obiekt K-12 – wykonano 300 m².

11. Beton belek TTT w osi podpory I – NL – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

12. Montaż belek typ „T” przęsło J-K NL, NP – obiekt W-13 – wykonano 30 szt.

13. Zbrojenie belek typu TTT w osi podpory G-NP, H-NL – obiekt W-13 – wykonano 6 szt.

14. Montaż łożysk w osi podpory H-NP – obiekt W-13 – wykonano 4 szt.

15. Izolacja z papy termozgrzewalnej na kapach obiektu – obiekt E-15P – wykonano 600 m².

16. Zbrojenie płyty przejściowej w osi podpory P8 – obiekt E-15P – wykonano 4 T.

17. Zbrojenie strefy dylatacji w osi podpory P1 P8 – obiekt E-15P – wykonano 2 kpl.

18. Rozbiórka istniejącego obiektu – obiekt E-18P – wykonano 0,30 kpl.

19. Montaż ścianki szczelnej zabezpieczającej nasyp drogowy – obiekt E-18P – wykonano 0,50 kpl.

20. Warstwa wyrównawcza pod oczep gzymsów – obiekt WE-19 – wykonano 12 m³.

21. Montaż urządzenia dylatacyjnego w osi podpory P3 – obiekt WD-20 – wykonano 1 szt.

22. Ustawienie muru M3 i M4 na obiekcie W2 – wykonano 15 m².

23. Zasypka muru M3 i M4 na obiekcie W2 – wykonano 150 m³.

24. Ustawienie muru M3 i M5 na obiekcie W3 – wykonano 25 m².

25. Zasypka muru M3 i M5 na obiekcie W3 – wykonano 200 m³.

26. Beton ciosów na podporze P4 – obiekt WD-6 – wykonano 1,50 m³.

27. Montaż belek na podporze P6/P5 – obiekt WD-6 – wykonano 15 szt.

28. Ustawienie murów M3 i M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 50 m².

29. Ława fundamentowa muru S-1 – wykonano 5,50 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • km: 1+000-1+100-Układy Wpust -Wylot: wp26, wp27, wp28, wp29, wp30, wp31 – 6 szt wpustów ulicznych, 59 m rur DN 200
 • km: 0+960: kd10.2-wp10.2L, kd10.2-wp10.2P – 2 szt wpustów ulicznych, 15 m rur DN 200
 • km:6+540-6+720 – kd 26: kd26.5-kd26.6, kd26.5-wp26.5L, kd26.5-wp26.5P, kd26.6-wp26.6,kd26.6-wp26.6P,kd26.6-wp26.6L – 6 szt wpustów ulicznych, 60 m rur DN 200, 40 m rur DN 400, 5 m rur DN315, 1 studnia DN1000
 • Montaż kratek żeliwnych km: 16+500-16+900 – 7 szt.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego wraz ze studniami km 1+100 – 1+400

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Wstawianie słupów oświetleniowych km 1+700 – 1+900
 • Budowa oświetlenia przy DZ1
 • Zagęszczanie wykopów dla oświetlenia i zasilania km 4+100 – 5+000

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Przygotowanie uzupełnienia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych

6. Organizacja ruchu

 • Poprawa projektu SOR zgodnie z ustaleniami ze spotkania