czwartek 11/01/2024

Postęp prac za okres od 01.01.2024 r. do 07.01.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 0+300, 8+000, 9+600 – kruszywo 0-31,5 – szacunkowa ilość 38 228 t.

BRANŻA MOSTOWA

1. Prace wykończeniowe – obiekt PPR-1 – wykonano 60 m².

2. Zbrojenie zamków w rejonie podpór – obiekt W-3 – wykonano 2,50 T.

3. Betonowanie kap na obiekcie – obiekt WD-4 – wykonano 30 m³.

4. Montaż dylatacji modułowej – obiekt WD-4 – wykonano 1 szt.

5. Montaż dylatacji modułowej – obiekt WŁ-5 – wykonano 1 szt.

6. Prace wykończeniowe, dostosowywanie powierzchni betonowych do zgodności STWiORB – obiekt W-9 – wykonano 100 m².

7. Porządkowanie terenu pod obiektem, roboty przygotowawcze pod przełożenie ruchu pod obiekt – obiekt W-9 – wykonano 1 750 m².

8. Zasypka podpory P3 – obiekt W-9 – wykonano 500 m³.

9. Betonowanie oczepu podpora P2 – obiekt K-12 – wykonano 3 m³.

10. Montaż belek T NL oś B-C NL – obiekt W-13 – wykonano 16 szt.

11. Zbrojenie płyty UN – NL – obiekt W-13 – wykonano 12 T.

12. Wymiana łożysk. Tymczasowe – soczewkowe – obiekt E-15P – wykonano 2 szt.

13. Zbrojenie kap chodnikowych – obiekt W-17P – wykonano 1 T.

14. Beton kap chodnikowych na płycie UN – obiekt E-18L – wykonano 1 m³.

15. Montaż krawężnika kamiennego – obiekt E-18L – wykonano 12 mb.

16. Demontaż podparcia UN – obiekt WD-20 – wykonano 0,50 kpl.

17. Zbrojenie filarów podpory P5 – obiekt WD-6 – wykonano 600 kg.

18. Zasypka fundamentu podpory P5 – obiekt WD-6 – wykonano 100 m³.

19. Zbrojenie ławy podpora P5 – obiekt WD-6 – wykonano 5 000 kg.

20. Ustawienie murów M1, M5 – obiekt W-10 – wykonano 30 m².

21. Zasypka murów z gruntu M1, M5 – obiekt W-10 – wykonano 200 m³.

22. Montaż muru – obiekt S-0 – wykonano 50 m².

23. Ustawienie muru M1, M2 – obiekt WE-19 – wykonano 15 m².

24. Zasypka muru z gruntu – obiekt WE-19 – wykonano 150 m³.

25. Zasypka obiektu podpory P1 i P3 – obiekt WE-19 – wykonano 200 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Montaż zastawek w studniach
  • kd21a,
  • KD6,
  • KD7,
  • KD11,
  • KD12,
  • KD13

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • wykopy + układanie kabla, oświetlenie W. Łunowo km 4+100 – 5+000

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie map do wpisów do KW – czasowe i stałe zajęcia w zakresie DZ9

4. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA

6. Melioracje

 • Prace w ramach NA

7. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR