wtorek 12/03/2024

Postęp prac za okres od 04.03.2024 r. do 10.03.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 16 900,68 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 3 500 m³.

2. Nasypy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 9+400 – 11+600
 • DZ10a km 0+080 – 0+350

Szacunkowa ilość 8 500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

4. Podłoże/GWN

 • DZ1 km 0+300 – 0+460
 • km 7+350 – 7+500 str. L

Szacunkowa ilość 3 250 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 7+350 – 7+500 str. L

Szacunkowa ilość 1 800 m².

6. Podbudowa zasadnicza

 • km 7+350 – 7+500 str. L
 • km 13+050 – 13+500 str. L

Szacunkowa ilość 6 840 m².

7. Rozbiórka podbudowy – trasa główna

 • km 14+200 – 14+600 str. P
 • km 14+900 – 16+040 str. P

Szacunkowa ilość 7 100 m².

8. Humusowanie

 • km 3+300 – 5+300 str. P

Szacunkowa ilość 2 000 m².

9. Zarurowania rowów

 • ZR11 – wykop z odwodnieniem, fundament z kruszywa, montaż

BRANŻA MOSTOWA

1. Prace przygotowawcze powierzchni pod izolacje (frezowanie, szlifowanie) – obiekt PPR-1 – wykonano 450 m².

2. Prace wykończeniowe – przygotowanie powierzchni pod izolacje – obiekt W-03 – wykonano 135 m².

3. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 500 m³.

4. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-9 – wykonano 375 m².

5. Prace wykończeniowe powierzchni ustroju nośnego – obiekt W-9 – wykonano 150 m².

6. Demontaż wsporników roboczych – obiekt W-9 – wykonano 40 mb.

7. Montaż belek T21, T27 – obiekt K-12 – wykonano 7 szt.

8. Montaż szalunku oraz wsporników roboczych – obiekt K-12 – wykonano 0,30 kpl.

9. Beton płyty UN – NL. Odcinek podporowy B – obiekt W-13 – wykonano 21 m³.

10. Beton belek TTT w osi podpory H – NL – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

11. Sprężenie i iniekcja belek typ VV w osi podpory E – NP – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

12. Montaż splotów sprężających belki typu TTT w osi podpory G-NP, H-NL – obiekt W-13 – wykonano 6 szt.

13. Sprężenie i iniekcja belek typ TTT w osi podpory I – NL – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

14. Izolacja z papy termozgrzewalnej na kapach obiektu – obiekt E-15P – wykonano 120 m².

15. Beton płyty przejściowej w osi podpory P8 – obiekt E-15P – wykonano 28 m³.

16. Montaż deski gzymsowej i krawężnika – obiekt E-15P – wykonano 150 mb.

17. Odbiór obiektu przez WINB – obiekt W-17P – wykonano 1 kpl.

18. Rozbiórka istniejącego obiektu – obiekt E-18P – wykonano 0,50 kpl.

19. Montaż ściągów ścianki szczelnej zabezpieczającej nasyp drogowy – obiekt E-18P – wykonano 6 kpl.

20. Zbrojenie gzymsów murów oporowych – obiekt WE-19 – wykonano 6 T.

21. Przygotowanie powierzchni pod izolację kap – obiekt WD-20 – wykonano 150 m².

22. Ustawienie muru M3 i M4 na obiekcie W2 – wykonano 15 m².

23. Zasypka muru M3 i M4 na obiekcie W2 – wykonano 300 m³.

24. Ustawienie muru M3 i M5 na obiekcie W3 – wykonano 25 m².

25. Zasypka muru M3 i M5 na obiekcie W3 – wykonano 200 m³.

26. Beton poprzecznicy P1 – obiekt WD-6 – wykonano 15 m³.

27. Montaż łożysk na podporach P4 – obiekt WD-6 – wykonano 3 szt.

28. Ustawienie muru M4, M5 – obiekt W-13P – wykonano 25 m².

29. Ustawienie murów M1 i M2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 25 m².

30. Ława fundamentowa muru S-1 – wykonano 4,50 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd36:
  • kd36.6.1 – wp36.6.1P; DN200mm, L = 14,50mb,
  • kd36.6.1 – w kierunku kd36.6.1L; DN315mm, L = 1,50mb,
  • kd36.6.2.2a – w kierunku kd36.6.2.2; DN315mm, L = 12,0mb,
  • kd36.6.2.3a – w kierunku kd36.6.2.3; DN315mm, L = 12,0mb,
 • kanał kd13:
  • kd13.1 – kd13.2 – kd13.3; DN315mm, L = 3,50 + 6,0 + 5,0mb,
 • kanał kdi2; przykanaliki z wpustami:
  • kdi2.1 – Wp171; DN200mm, L = 7,50mb,
  • kdi2.1 – Wp172; DN200mm, L = 5,50mb,
  • kdi2.5 – Wp177; DN200mm, L = 5,0mb,
  • kdi2.6 – Wp178; DN200mm, L = 4,50mb,
  • kdi2.7 – WP180; DN200mm, L = 3,50mb,
  • kdi2.8 – Wp181; DN200mm, L = 3,0mb,
  • kdi2.8 – Wp182; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kdi2.9 – Wp183; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kdi2.10 – Wp184; DN200mm, L = 2,0mb,
 • układy „Wylot – Wpust”:
  • wyl173 – Wp173; DN200mm, L = 17,60mb,
  • wyl174 – Wp174; DN200mm, L = 16,20mb,
  • wyl175 – Wp175; DN200mm, L = 16,50mb,
  • wyl176 – Wp176; DN200mm, L = 15,30mb,
  • wyl126 – Wp126; DN200mm, L = 3,10mb,
  • wyl230 – Wp230; DN200mm, L = 5,30mb,
  • wyl232 – Wp232; DN200mm, L = 3,90mb,
  • wyl233 – Wp233; DN200mm, L = 14,90mb,

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 1+700 – 3+200 kontynuacja prac

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Wykonanie przepustów dla oświetlenia i zasilania km 0+350 – 0+450
 • Budowa oświetlenia przy DZ1 – kontynuacja prac
 • Wykonanie przewiertu rura rezerwowa dla GDDKiA km 4+620
 • Montaż słupów oświetleniowych km 4+300 – 4+700

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Złożenie uzupełnienia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych

6. Organizacja ruchu

 • Poprawa projektu SOR zgodnie z ustaleniami ze spotkania