wtorek 12/12/2023

Postęp prac za okres od 04.12.2023 r. do 10.12.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 0+300, 8+000, 9+600 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 5 166,07 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 1 000 m³.

2. Nasypy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 10 800 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 1 800 m³.

4. Sączki podłużne

 • km 16+630 – 17+020 – dokończenie prac – zasypka drenażu,
 • km 4+000 – 4+900 – układanie geokompozytu w wykonanym wykopie i zasypka drenażu

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż łupin – rygiel górny – obiekt W-3 – wykonano 32 szt.

2. Montaż zbrojenia segment 1,2 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

3. Zbrojenie gzymsów – segment 10,9,8 – obiekt W-9 – wykonano 0,50 T.

4. Beton belek TTT, VV nad koleją (prefabrykacja) – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

5. Zbrojenie płyty UN – NP – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

6. Beton płyty UN – NL (podporowy N) – obiekt W-13 – wykonano 20 m³.

7. Zbrojenie poprzecznic w osi C, D – NL ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 10 T.

8. Beton węzła podporowego w osi J NL ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 3 m³.

9. Beton poprzecznic w osi B, C, D – NL ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 27 m³.

10. Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej w osi P1 – obiekt E-15P – wykonano 0,50 T.

11. Zbrojenie płyty przejściowej w osi podpory P1 – obiekt E-15P – wykonano 2 T.

12. Beton płyty przejściowej w osi P1 – obiekt E-15P – wykonano 9 m³.

13. Wymiana łożysk. Tymczasowe – soczewkowe – obiekt E-15P – wykonano 4 szt.

14. Montaż kolektora odwadniającego – obiekt W-17P – wykonano 1 kpl.

15. Montaż kolektora odwadniającego – obiekt E-18 – wykonano 1 kpl.

16. Beton wieńca konstrukcji stalowej – obiekt WE-19 – wykonano 2 m³.

17. Zbrojenie płyty UN – obiekt WD-20 – wykonano 12 T.

18. Zbrojenie przyczółka P9 – obiekt WD-6 – wykonano 4 000 kg.

19. Zbrojenie filarów podpory P3 – obiekt WD-6 – wykonano 5 000 kg.

20. Ustawienie murów M1, M5 – obiekt WD-6 – wykonano 80 m².

21. Zasypka murów z gruntu M1, M5 – obiekt WD-6 – wykonano 750 m³.

22. Wykop pod mur oporowy S-0 – wykonano 500 m³.

23. Ustawienie muru S-5 – wykonano 80 m².

24. Zasypka murów z gruntu S-5 – wykonano 500 m³.

25. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WŁ-14 – wykonano 1 000 kg.

26. Ustawienie muru M1, M2 – obiekt WE-19 – wykonano 50 m².

27. Zasypka muru z gruntu – obiekt WE-19 – wykonano 300 m³.

28. Zasypka obiektu podpory P1 i P3 – obiekt WE-19 – wykonano 600 m³.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-08:

 • obruki wylotu do zbiornika
 • wykończenie skarp zbiornika

2. Zbiornik ZB-11:

 • obruki wylotu do zbiornika
 • ułożenie płyt ażurowych na zjeździe do zbiornika

3. Rów R-A:

 • wykopy / prace ziemne

BRANŻA GAZOWA

1. Gaz wysokiego ciśnienia

 • Kolizja Z3 [zabezpieczenie gazociągu w/c DN800mm]:
  • wykop
  • ułożenie warstwy wyrównawczej „chudego betonu”
  • montaż elementów prefabrykowanych, betonowych odwrócone „T”

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego – Węzeł Łunowo, kontynuacja wykopów + układanie kabla oświetleniowego + montaż fundamentów

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Oczekiwanie na uzgodnienie tomu 4.3.1 przez Enea,
 • Prace w ramach NA

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA