środa 14/02/2024

Postęp prac za okres od 05.02.2024 r. do 11.02.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 4 013,78 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 5 500 m³.

2. Nasypy

 • km 3+300 – 5+300
 • DZ7
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 4 500 m³.

3. Podbudowa zasadnicza

 • DZ5 km 0+350 – 0+700

Szacunkowa ilość 1 600 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 7+000 – 7+350 str. L

Szacunkowa ilość 4 200 m².

5. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

6. Bariery stalowe

 • km 15+200 – 15+800 str. L

Szacunkowa ilość 300 mb.

7. Pobocza

 • km 15+900 – 16+400 str. L,P

Szacunkowa ilość 1 000 mb.

8. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 000 m².

9. Rozbiórka podbudowy

 • km 13+000 – 13+450 str. L

Szacunkowa ilość 4 000 m².

10. Sączki podłużne

 • km 7+058 – 7+370; DN160mm, L = 310,0mb

Szacunkowa ilość 310 mb.

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż zbrojenia zamków – obiekt W-03 – wykonano 2 T.

2. Betonowanie zamków typ Z2 i Z1 segmenty H1, H2, G1, G2, F1, F2 – obiekt W-03 – wykonano 27 m³.

3. Prace wykończeniowe – powierzchnie betonowe ścian i belek – obiekt WD-4 – wykonano 150 m².

4. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 3 obiektu – obiekt W-9 – wykonano 300 m³.

5. Montaż zbrojenia gzymsów – obiekt W-9 – wykonano 1 T.

6. Beton gzymsów (S3, S4, S5) – obiekt W-9 – wykonano 8 T.

7. Montaż desek gzymsowych – obiekt W-9 – wykonano 20 m.

8. Betonowanie oczepu podpora P4 – obiekt K-12 – wykonano 4 m³.

9. Betonowanie ciosów P4 – obiekt K-12 – wykonano 0,50 m³.

10. Zbrojenie poprzecznicy P1 i P2 – obiekt K-12 – wykonano 2 t.

11. Betonowanie poprzecznicy P1 i P2 etap I – obiekt K-12 – wykonano 8 m³.

12. Montaż podparcia pod oczep P5 i P3 – obiekt K-12 – wykonano 2 szt.

13. Zbrojenie płyty UN – NL. Przęsło A-B, B-C – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

14. Beton płyty UN – NL. Przęsło A-B – obiekt W-13 – wykonano 38 m³.

15. Beton płyty nadbetonu wspornika w osi podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

16. Beton ciosów podłożyskowych w osi podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 2 m³.

17. Zbrojenie belek TTT w osi podpory I – NL – obiekt W-13 – wykonano 3 T.

18. Zasypka inżynierska ścianki zaplecznej w osi podpory P8 – obiekt E-15P – wykonano 200 m³.

19. Gruntowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej UN – obiekt E-15P – wykonano 500 m².

20. Beton kap chodnikowych na dojazdach w osi podpory P1 i P3 – obiekt W-17P – wykonano 12 m³.

21. Montaż barier mostowych – obiekt W-17P – wykonano 61 mb.

22. Montaż barier mostowych – obiekt E-18L – wykonano 76 mb.

23. Zasypka podpory P9 – obiekt WD-6 – wykonano 200 m³.

24. Montaż belek typu T18 – obiekt WD-6 – wykonano 15 szt.

25. Przygotowanie podłoża pod izolację kap – obiekt WŁ-14 – wykonano 30 m².

26. Ustawienie muru M1, M2 – obiekt WE-19 – wykonano 20 m².

27. Zasypka muru z gruntu – obiekt WE-19 – wykonano 150 m³.

28. Zasypka obiektu podpory P1 i P3 – obiekt WE-19 – wykonano 400 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Montaż kratek żeliwnych: 6,0 szt.
 • Układ kd35:
  • Montaż kanału: kd35.8 – kd35.9 – kd35.10 (bez studni); DN400mm, L = 36,0mb

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Zgłoszenie do Starostwa Kamień Pomorski budowy przyłącza elektroenergetycznego

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA