czwartek 16/11/2023

Postęp prac za okres od 06.11.2023 r. do 12.11.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 24 781,48 t.

3. Magazyn w km 0+300, plac przy węźle Łunowo, magazyn km 12+200

 • Grysy 0/2 mm – 9 988 ton,
 • Grysy 2/5 mm – 5 494 ton,
 • Kruszywo 0-31,5 – 22 741 ton

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 1+400 – 2+000
 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

2. Nasypy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 11 000 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 7+350 – 7+530 str. P
 • km 7+000 – 7+180 str. L

Szacunkowa ilość 5 400 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • WŚ rondo Pn
 • DZ1 km 0+000 – 0+440
 • km 7+000 – 7+530 str. P

Szacunkowa ilość 10 160 m².

5. Humusowanie skarp

 • km 1+500 – 2+200 str. L, P
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8 000 m².

6. Drenaż podłużny

 • km 2+490 – 3+100 zasypka

BRANŻA MOSTOWA

1. Zabezpieczenie styków od strony zasypki między prefabrykatami – obiekt PPR-1 – wykonano 0,70 kpl.

2. Ułożenie geokompozytu drenażowego – obiekt PPR-1 – wykonano 180 m².

3. Izolacja cienka – obiekt PPR-1 – wykonano 250 m².

4. Zbrojenie płyty zespalającej – obiekt PPR-1 – wykonano 0,50 T.

5. Wykonanie Programu Naprawczego prefabrykatów – obiekt PPR-1 – wykonano 0,30 kpl.

6. Zasypka konstrukcyjna – obiekt PPR-1 – wykonano 650 m³.

7. Izolacja cienka – obiekt W-3 – wykonano 108 m².

8. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-3 – wykonano 108 m².

9. Zasypka konstrukcyjna za podpora P2 – obiekt W-3 – wykonano 150 m³.

10. Montaż desek gzymsowych – wykonano 50 mb.

11. Montaż zbrojenia segment 4, 3 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

12. Dowóz + montaż belek segment 2 – obiekt W9 – wykonano 17 szt.

13. Zasypka konstrukcyjna podpora P1, P3 – obiekt W-9 – wykonano 150 m³.

14. Betonowanie korpusu podpory P5 – Etap II – obiekt K-12 – wykonano 10 m³.

15. Betonowanie oczepu P3 – obiekt K-12 – wykonano 3 m³.

16. Beton belek TTT, VV nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

17. Zbrojenie płyty UN – NL – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

18. Beton płyty UN przęsłowy – NL (przęsła K-L; L-M) – obiekt W-13 – wykonano 120 m³.

19. Zasypka inżynierska przyczółka w osi P1 – obiekt E-15P – wykonano 120 m³.

20. Przygotowanie powierzchni UN po izolację – kapy – obiekt E-15P – wykonano 0,50 kpl.

21. Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej UN – jezdnia – obiekt W-17P – wykonano 1 kpl.

22. Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej UN – jezdnia – obiekt E-18L – wykonano 1 kpl.

23. Beton wieńca – obiekt WE-19 – wykonano 2 m³.

24. Beton ścianki zaplecznej podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 162 m³.

25. Beton ciosów podłożyskowych – obiekt WD-20 – wykonano 2 m³.

26. Wyburzenie istniejącego obiektu w km 16+600 – wykonano 0,25 kpl.

27. Beton filarów podpory P4 – obiekt WD-6 – wykonano 36 m³.

28. Zbrojenie filarów podpory P2 – obiekt WD-6 – wykonano 1 500 kg.

29. Zbrojenie podpory P1 – obiekt WD-6 – wykonano 1 500 kg.

30. Wykop pod w-wę wyrównawczą podpora P3 – obiekt WD-6 – wykonano 200 m³.

31. Beton ławy fundamentowej muru M5 – obiekt W10 – wykonano 3 m³.

32. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego M1 – obiekt W10 – wykonano 30 m².

33. Zasypka muru z gruntu M1 – obiekt W10 – wykonano 300 m³.

34. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego S5 – wykonano 50 m².

35. Zasypka muru z gruntu zbrojonego – obiekt S5 – wykonano 300 m³.

36. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego M1 i M2 – obiekt WE19 – wykonano 10 m³.

37. Zasypka muru z gruntu zbrojonego – obiekt WE19 – wykonano 100 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ kd20:
  • kd20.5 – wp20.5; DN200mm, L = 18,0mb,
 • Układ kd26:
  • kd26.4 – kd26.5; DN400mm, L = 41,0mb,
  • kd26.2 – wp26.2a – wp26.2b; DN200mm, L = 11,0mb,
  • kd26.2 – wp26.2P; DN20mm, L = 17,0mb,
  • kd26.5 – wp26.5P; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd26.5 – wp26.5L; DN200mm, L = 11,50mb,
 • Układ kd25:
  • kd25.1 – kd25.1a – kd25.2 – kd25.3; DN630mm, L = 1,50 + 2,50 + 13,0mb,
  • kd25.1a – wp25.1a; DN200mm, L = 1,50mb,
  • kd25.2 – kd25.2P; DN200mm, L = 15,0mb,
 • Układ kd4:
  • kd4.1 – kd4.2; DN315mm, L = 5,50mb,
  • kd4.2 – wp4.2L; DN200mm, L = 15,0mb,
  • kd4.2 – wp4.2P; DN200mm, L = 3,0mb,
 • Układ kd5:
  • kd5.1 – kd5.2 – kd5.3; DN315mm, L = 6,0 + 12,50mb,
  • kd6.2 – wp6.2P; DN200mm, L = 3,50mb,
  •  kd5.2 – wp5.2P; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd5.3 – wp5.3L; DN200mm, L = 2,0mb,
 • Układ kd6:
  • kd6.1 – kd6.2 – kd6.3; DN315mm, L =19,0mb,
  • kd6.3 – wp6.3.1; DN200mm, L = 12,50mb,
  • kd6.3 – wp6.3P; DN200mm, L = 2,0mb,
 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Wyl114 – WP114; DN200mm, L = 3,0mb,
 • Montaż wylotów – 40,0szt.,

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiorniki

 • Zbiornik ZB-04: zakończone roboty [około70%]. Kolejny etap po zlikwidowaniu by-pass’u drogowego przy obiekcie W-09
 • Zbiornik ZB-02: obruk wylotu do zbiornika [100%] i zjazd do zbiornika [100%]
 • Zbiornik ZB-05: wykopy 100%
 • Zbiornik ZB-06, ZB-07: obruki wylotów do zbiornika [40%]
 • Zbiornik ZB-11: wykopy [15%]

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • kontynuacja budowy oświetlenia i zasilania km 1+450 – 1+700
 • rozpoczęcie prac związanych z budową oświetlenia i zasilania SW 1/5 km 0+400 – 0+650

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Oczekiwanie na uzgodnienie tomu 4.3.1 przez Enea.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA